tirsdag den 23. december 2008

Glædelig jul og Revit Snaps

Et sidste indlæg fra mig i år og som relation til højtiden skal det bl.a. handle om Snaps.

Frem for at aktivere funktionen Move eller flytte objekter med musen, kan piltasterne bruges. Det er langt det letteste hvis afstandene er små. Springet for flytningen afhænger af hvor tæt der er zoomet ind på objektet og hvis et større spring ønskes, kan SHIFT trykkes ned og afstanden for flytningen bliver ti gange større. Prøv funktionen og se om det ikke er lettere.

Når et objekt tegnes, springer længden i bestemte intervaller og dette styres af indstillingerne for Snaps, som ligger under Settings. Det samme er gældende for vinklerne objekterne tegnes i.

I dialogboksen, under Object Snaps, vises de Shortcuts, som aktiverer de midlertidige Snap funktioner og så snart bogstavskombinationen er skrevet virker den og de andre gøres inaktive. Denne Override deaktiveres efter brug men hvis den ikke ønskes brugt alligevel, trykkes SS og alle valgte Object Snaps er tilgængelige igen.

For at tegne horisontalt og vertikalt kan SHIFT holdes nede. Hvis tasten slippes igen er det igen muligt at tegne i alle vinkler.

Hvis I har andre forslag til hvordan disse funktioner kan bruges så smid en kommentar.

Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

fredag den 19. december 2008

Create Similar

Engang imellem sker der forunderlige ting. Det er selvføgelig relativt hvad man synes er forunderligt, men alligevel. Create Similar i højreklik er et værktøj som man bør lære sig selv at bruge, man udpeger et objekt og vælger Create Similar, enten med højreklik eller nemmere endnu med CS genvejen. Det forunderlige, som jeg ikke var klar over, er at det også virker på importerede billeder. Hvis et billede eksisterer i projektet kan man tilføje et nyt ved at markere det eksisterende og vælge Create Similar. Derefter bliver man kastet direkte ud browseren for at vælge fil. Det samme gælder hvis der er linket eller indsat en DWG/DXF/DGN fil. Hvis CS anvendes på en linket rvt fil, så fungerer den som copy. Find selv ud af om du synes det er forunderligt……

mandag den 15. december 2008

Tips til store projekter i Revit -2. del

Her er så den sidste del. Denne liste starter hvor jeg slap sidst.

 1. Brug Dimension og EQ Constrains mindst muligt. Brug dem helst kun i Component Families.
 2. Lad være med at modelere ALT i 3D. Unødvendige objekter som 3D toiletter og toiletrulleholdere bør udskiftes med 2D objekter med defineret visning i opstalter. Brug kun 3D de steder hvor visningen af disse objekter ikke kan være paralelt på objektet. Der findes også eksempler på en modeleret bærbar PC med alt modeleret ned til mindste detalje, selv knapperne er modeleret....
 3. Minimer brugene af Model Lines og Detail Lines. Undersøg om ikke en Component Family kan klare opgaven.
 4. Afslut og fjern Design Options når det er muligt.
 5. Minimer View Depth i alle views, der er ingen grund til at lade Revit lave Hidden lines på noget der ikke kan ses.
 6. Brug Close Hidden Windows i Window menuen ofte. Lav et shortcut i KeyboardShortcuts.txt (Beskrevet af Emil Edvardsen i et tidligere indlæg her på bloggen).
 7. Brug Groups med omtanke. Især Groups med vægge som strækker sig over flere Levels og med forskellige visninger på disse, kan gøre modellen tung at arbejde med.
 8. Lav Component families i stedet for In-Place Families. Hvis en In-Place Family kopieres en gang i projektet, vil det være bedre at lave en Component Family.
 9. Purge unused når det er muligt. (File menu > Purge unused...)
 10. Reducér fill patterns, line styles – eksploderede DWG filer skaber et væld af line types, text styles, fill patterns, osv.
 11. Hvis det er muligt – fjern flueben i Compute room volume i Settings menu > Room and Area Settings... image
 12. Skab Lokale filer hver morgen. Dette reducerer tiden til at hente ændringer med Save to Central.
 13. Sluk for skygger og shading hvor det er muligt.
 14. Slet unødvendige 3D Views.
 15. Hvis projektet melder fejl, kør Audit en gang i ugen.
 16. Rens DWG filer som linkes – layers, blocks osv – inden de linkes til Revit projektet. Flyt objekterne i DWG’en tæt til 0,0.
 17. Reducér brugen af unødvendige programmer mens der arbejdes med store projekter (itunes, winamp, internet radio, osv)
 18. Brug Worksharing monitor for Revit (Gratis tilgængelig på Subscription Center)
 19. Brug Batch printing til print (Gratis tilgængelig på Subscription Center)
 20. Opdatér Grafikkort driver – her er masser af tid at spare, alt hvad der sker af zoom og panorering er afhængig af grafikkortet driveren.
 21. Ved oprettelse af nye Worksets, kan det være en fordel at fravælge Visible by default in all views. Tilføj Worksettet efterfølgende i de Views hvor det skal være synligt.
 22. Cylindre/cirkurære elementer bruger ekstra RAM.

Det var de sidste 22 punkter, sammenlagt med de 14 fra 1. del, så er der altså ialt 36 tips til optimering af store projekter i Revit. Brug dem du kan, det kan selvfølgelig være nødvendig at “synde” engang imellem. Kom gerne med kommentarer hvis du har andre erfaringer end dem der er nævnt her.

tirsdag den 9. december 2008

Tips til store projekter i Revit -1. del

De følgende tips er taget fra forskellige sites og blogs på internettet. Nogle af dem er opstået i forbindelse med egne erfaringer til optimering af ydelsen, resultaterne kan selvfølgelig variere fra projekt til projekt.

 1. Anvend bedre hardware med 4 GB ram (Windows 64 bit)
 2. Anvend 3 GB switch i 32 bit Windows
  clip_image002
 3. Anvend 64 bit windows hvis det er muligt.
 4. Anvend 64 bit Revit
 5. Giga bit netværk hjælper.
 6. Hold harddisken opryddet med defragmentering.
 7. Hvis det er muligt, så opdel projektet I to eller flere (bygninger, ydervægge, indervægge eller hvad der nu passer til projektet) mindre projekter og link dem sammen.
 8. Brug worksets/worksharing til at organisere projektet. Dermed gives mulighed for:
  • Vælg hvilke Worksets der skal åbnes
   clip_image004
  • Tænd / Sluk Worksets – for hele projektet
  • Tænd / Sluk Worksets – for enkelte views
  • Gør Worksets ikke synlige generelt
   clip_image006
  • Lås Worksets
 9. Minimer import af CAD filer uanset om det er til detaljer eller baggrund, brug istedet Link så meget som muligt.
 10. Brug Tools menu > Review warnings med jævne mellemrum .
 11. Tilpas Project Browseren.
 12. Komprimer projektet minimum en gang I ugen.
  clip_image008
 13. Brug Override Graphics in View mindst muligt – Prøv Visual Graphic Overrides VG/VV istedet for.
  clip_image010
 14. Brug View Templates. I Revit 2009 er der kommet nye gode muligheder med til- og fravalg.

Dette var den første 14 punkts liste, vend tilbage senere for at se listen fra 15 til 36.

torsdag den 4. december 2008

Overskrivning af Dimensions

Det kan ske at det er nødvendigt at overskrive en værdi i en Dimension men dette vil Revit ikke lade ske og derfor dette lille tip.
Vælg den Dimension, som ønskes ændret og dobbeltklik på den numeriske værdi. For at få Revit til at acceptere en ny numerisk værdi skal den forstås som tekst og dette kan lade sig gøre ved at tilføje et ~, (Alt Gr + tast ved siden af Enter) eller et andet symbol. Vælg Replace With Text i stedet for Use Actual Value.


Den tilrettede dimension visse nu i stedet for den korrekte og som Revit bruger kan det let ses hvilke dimensioner, der er korrigeret pga. symbolet.


God fornøjelse.

tirsdag den 2. december 2008

Åben - Gem - Luk

I en Project Template kan det være en rigtig god ide at oprette en Legend til at åbne, gemme og lukke på. Ideen er at brugeren gemmer og lukker dette Legend View som det sidste i projektet.

I store projekter samt Worksharing projekter er dette en stor fordel, da tiden for at åbne projektet, minimeres betydeligt. Derudover kan denne Legend bruges til at give informationer til den arbejdsgruppe, som arbejder med projektet. Den kan uden tvivl bruges til meget andet, kom gerne med forslag i kommentarer her på siden.

En Legend oprettes fra Design Baren View. Grunden til at jeg har valgt en Legend, er at den er nem at finde i Project Browseren og at den ikke "kigger" ned i model-databasen. I eksemplet herunder beskrives projektet i overskriften, så det er nemt at finde på Recent Files billedet. Derudover er der lavet plads til en form for historik i højre side.

torsdag den 27. november 2008

Identificering af en bjælkes retning – Start og End

Når man sidder og projekterer i eksempelvis Revit Structure og har med bjælker at gøre, kan det være en stridsom proces at gennemskue i hvilken retning disse er tegnet – altså hvad der er bjælkens Startpunkt og hvad der er bjælkens Endepunkt – specielt hvis man sidder og skal forlænge bjælker henover nogle søjler, således at samlingerne kommer til at se ”rigtige” ud.På nuværende tidspunkt er det kun muligt at få bjælkens retning vist ved at åbne for Element Properties, og her vælge ”Moment Connection Start (eller End)” i bjælkens Instance Parametre, for på den måde at få tilknyttet et symbol i den valgte bjælkeende.
Dette kan godt være en lidt ineffektiv og besværlig måde at arbejde på.

En lidt mere elegant løsning på dette problem kan være som følger:

Udvælg bjælken og vælg herefter ”Edit Family”.

Tilknyt i Family’en en Control – "Horizontal symbol (single arrow)" på Ref. Plane, for på den måde at visualisere bjælkens retning – i dette tilfælde angiver pilens retning hvorfra bjælken starter og hvortil den spænder (fremgår i Family’en af ”Start Extension Calculation-parameteren”)

Herefter vælges ”Load Into Project”, for på den måde at overskrive den eksisterende Family, og når bjælken herefter vælges, fremkommer den ønskede retningspil.Bemærkning vedr. “Beam Systems”
I det viste eksempel er de indvendige bjælker oprettet i et “Beam System”, og hvis jeg klikker på en af bjælkerne i dette, vises den ønskede pil ikke...?Den kommer først frem, når bjælken ikke mere er ”Pinned” – så ”Unpin” bjælken, og retningen vises - hvorefter bjælken kan "Pinnes" igen!NOTE:
Rent teknisk bruges denne “Control” som en funktion til at rotere og spejle geometri i en Family, men på grund af nogle begrænsninger i Revit’s ”Structural Framing Family’s (*.rfa)” vedr. spejling og rotation af bjælker, så er det muligt at placere den nævnte kontrol, men den kan i realiteten ikke hverken spejle eller rotere den pågældende bjælke.

onsdag den 26. november 2008

Web Update #3

Der er nu frigivet nye Web Updates til alle tre Revit produkter. Der er 32 og 64 bit versioner tilgængelig på følgende links.

Revit Architecture Download
Revit Structure Download
Revit MEP Download

Husk at læse de medfølgende installationsdokumenter, som er tilgængelig på i form af PDF samme sted.

Brug af ”Cut”

Et lille tip til Revit generelt. Ind imellem ”driller” objekterne i Revit – de vil ikke vises på den rigtige måde i forhold til, hvordan de vises i et andet projekt, eller de ændres ikke korrekt i henhold til indstillingerne i Visibility/Graphics, og det selvom indstillingerne i ét projekt er fuldstændig det samme som indstillingerne i et andet projekt.

Prøv at bruge ”Cut (ctrl + X)” og indsæt herefter objektet på samme sted igenPå denne måde opdateres objektet og genopbygger dets forbindelse til databasen. Jeg kan ikke anbefale at anvende denne metode på et helt projekt, men hvis det drejer sig om et mindre antal objekter, der opfører sig underligt, eller man ikke kan gennemskue, hvorfor der vedbliver at fremkommer advarsler, så kan dette tip afhjælpe problemet.

NOTE:
Man bør lige holde sig for øje, at ved at benytte denne metode, bliver objekterne tildelt et nyt ID ved indsættelse.

søndag den 23. november 2008

Er nyeste Web Update installeret?

Dette tip handler om at se hvilken version (Build) Revit, der er installaret. Det er meget enkelt.Tryk på rullemenuen Help og vælg About Revit 2009... Alt efter hvilket program det drejer sig om skal der stå Architecture, Structure eller MEP mellem Revit og 2009.
Øverst i dialogboksen vises datoen for den Build, som er installeret.


For at få uddybende informationer omkring hvilken Update denne Build tilhører kan disse informationer findes under Product Information. Herunder står der hvilken Service Pack, som er installeret.

søndag den 16. november 2008

Revit Erfa

NTI CADcenter A/S har, på opfordring fra Revit brugere, taget initiativ til at oprette Revit Erfa gruppen.

Erfa gruppen består af Revit brugere fra hele landet og har til formål at dele erfaringer samt skabe fælles grundlag for bl.a. navngivning af Families. Dette er vigtigt for især samarbejdet og deling af Content mellem virksomhederne.

Næste Erfa møde finder sted i Odense tirsdag den 25. november 2008 og alle brugere af Revit platformen er meget velkomne til at deltage i Erfa gruppen.

For tilmelding kontakt Ole Mathiasen. Se nedenstående link.

Revit Erfa

Der er stor opbakning til Revit Erfa gruppen og vi håber at flere ønsker at tage del i denne succes.

torsdag den 13. november 2008

Tilpasning af Family Template

Det kan være en stor fordel at gemme sine egne Templates til Families. Eksempelvis en Door family med tilpasset faste Parametre og Shared Parameters. Templaten skabes ved at omdøbe en *.rfa fil til *.rft. Det der er en smule uhensigtsmæssigt er, at man efterfølgende ikke kan slette eksempelvis Solids, Modellines, Symboliclines og Ref. Lines. Altså, udpeges et sådant objekt efterfulgt af et klik på delete, så sker der ingenting, ØV. Dette har længe afhold mig fra at inkludere netop Symboliclines i mine Families.

Foreløbig har jeg ingen løsning på hvordan en Solid slettes. Men her kommer tippet så, Modellines, Symboliclines og Ref. Lines kan slettes på følgende måde:

 1. Udpeg objektet.
 2. Udpeg objektets temporary length-dimension.
 3. Skriv 0 og klik enter.
 4. Herefter kommer der en advarsel om at linjen nu er for kort, returnér med Delete Element(s).
 5. Linjen er nu slettet.

God fornøjelse med at skabe tilpassede Families med Symboliclines, der er masser af tid at spare her.

tirsdag den 11. november 2008

Split Segment

Når der dannes snit i et projektmateriale, kan der være tilfælde, hvor man gerne vil lave snittet forskudt. I Revit findes der et værktøj der hedder Split Segment, som ligger i optionbaren når snitlinjen markeres.

1-Placer et snit i planview.
2-Udpeg snitlinjen og vælg Split Section i Option Baren.

3-Klik med musen omtrent der hvor snittet skal forskydes, og træk i den ønskede retning.
4-Efterfølgende kan snittet justeres ved hjælp af pilene på snitlinjen.

Når denne metode anvendes, kunne man meget nemt fristes til at udnytte den til at forskyde snittet i selve snittet igen. Eksempelvis kunne det forskydes ved etageadskillelsen. Dette er dog kun muligt hvis det ikke er splittet i Planview i forvejen.
Bemærk også Gaps in Element knappen som kan trække og dele selve snitlinjen grafisk.


søndag den 9. november 2008

Content download

Flere spørger efter Content til Revit produkterne. Når programmet installeres følger nogle Families med. For standard installationen af Revit Architecture er stien som følger:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\RAC 2009\Metric Library

For jer, der har installeret Update 2 til Revit, (link findes på denne blog), findes nogle ekstra Families på nedenstående sti:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\RAC 2009\Metric Library_SP2

RAC skal ændres til RST eller RME for henholdsvis Revit Structure og Revit MEP.

En alternativ måde til at finde Content er via Autodesk Seek. Denne metode er vist i videoen, som findes i linket nedenfor.

Download video

Jeg håber at I kan få glæde af dette og der er selvfølgelig også mulighed for at finde Content mange andre steder på Internettet.

God fornøjelse.

mandag den 3. november 2008

Trick til Duplicate...

Som bruger af AutoCAD er jeg vant til at benytte tastaturgenveje og derfor dette trick til at lave en kopi af en type via Element Properties i Revit.

Markér en Family, tryk PR for Element Properties, E for Edit/New og Alt+D for Duplicate.

Altså P-R-E-Alt+D og der er skabt en kopi. Det er da enkelt.

Grunden til at tastaturgenvejen PR aktivere Element Properties, skyldes indstillingerne i filen KeyboardShortcuts.txt. Denne kan editeres og beskrivelse af hvordan dette gøres findes i filen. For en standard installation findes stien nedenfor.

C:\Program Files\Revit Architecture 2009\Program\KeyboardShortcuts.txt

Husk at lave en kopi så det altid er muligt at genskabe den originale fil. For Revit Structure og Revit MEP skal stien ændres til at indeholde disse navne.

4. NOVEMBER 2008

Et par tilføjelser til tippet fra igår.

Alt efter hvilken Family type, som er valgt, er det muligt at vælge mellem Load og Edit/New i Element Properties. Load er også tilgængelig under Edit/New og som med AutoCAD så er der også her forskellige tasteturgenveje for at aktivere samme funktion.

P-R-E-Alt+L og P-R-Enter resulterer i Load hvis Load er muligt. Argumentet for at benytte førstnævnte er ligheden med genvejen for Duplicate, se ovenfor, og hvis Load ikke er muligt (for eksempel med vægge og tage) så giver P-R-Enter Duplicate og genvejen er derfor varierende.

P-R-E-Alt+R aktiverer Rename af Family typen.

Jeg er blevet spurgt om en genvej til Structure funktionen for vægge (eller tage og gulve) i Element Properties under Edit/New. Efter lidt forsøg har jeg fundet en måde at tilgå funktionen på.

P-R-E-4 x Tabulator-Space

Enter fremfor Space kan ikke bruges og genvejens længde gør den måske til en omvej men muligheden er der.

Hvis du finder en enklere eller andre spændende genveje så skriv dem som kommentarer og del med os andre.

søndag den 2. november 2008

Revit Maksimeret

Søndag eftermiddag... der skal lige kigges på lidt Revit funktioner, og så sker det, man har fået nok af at skulle klikke på Maksimer kanppen hver evig eneste gang Revit åbnes. OK jeg giver den 5 min. men så skal det også være løst. Resultat efter 2 min. Vælg Egenskaber på dit foretrukne Revit Start ikon og indstil Kør: til Maksimeret. Så starter Revit fint op i maksimeret tilstand... Pyhh endelig! Det skulle jeg have gjort for LANG tid siden. God søndag til alle!

mandag den 27. oktober 2008

Revit Erfa

I forbindelse med opstarten af NTI's Revit Erfa Gruppe, har Klaus Munkholm startet en Blog ang. Shared Parameters. Der er lagt op til diskution og forslag til fælles parametre.

Besøg bloggen her:
Shared Parameters

Nordisk Mesterskaber i Revit Architecture

NTI CADcenter er i fuld gang med at afholde Nordiske Mesterskaber i Revit Architecture. I semifinalen var der en stor udfordring for en stor del af deltagerne. Her kommer der et lille hint til hvordan udfordringen løses.

Væggen som har voldt de fleste deltagere problemer skal laves som en In-Place Family. På designbaren Modeling vælges nederst ”Create” vælg kategorien Wall og navngiv den nye væg.
Opret evt. nogle Ref Planes som hjælpelinjer.


Vælg værktøjet Solid Sweep og brug den udleverede skitse for at opnå de rette dimensioner. Vælg Sketh 2D Path, brug Arch passing through three points.
Stien til Sweepen skal se således ud.
Vælg Finish Path og klik Profile i Design Baren og Edit i Options Baren, vælg Elevation View West.
Lav skitsen til profilet i henhold til opgaven.
Klik Finish Sketch, Finish Sweep og Finish Family.
God fornøjelse!!

fredag den 24. oktober 2008

Afrundingsparameter i ønskede intervaller

Det er muligt at definere en parameter, som afrunder i hele tal med Integer. I tilfælde af at et andet interval end én ønskes, skal der lidt parameter gymnastik til.

Der skal fire parametre til for at opnå den optimale funktion. Parametrene kan navngives som nedenfor:

Resultatet bliver at 5 (Value) deles med 2 (Rounding) og bliver 2,5. Dette rundes op til 3 (Value Rounding) og ganges igen med 2 (Value) og bliver til 6 (Value Provided). Dermed opnås en rutine hvor resultatet altid blive et helt lige tal. Hvis parameteren Rounding ændres til 10, vil værdien altid afrundes til nærmeste 10 osv. Resultatet nedenfor bliver 20. Hvis Value var 25 ville Value Provided blive 30.

Parameteren Value kan også laves som en Length i Type of Parameter i stedet for Number men den indeholder kun en decimal hvor Number har seks. Det kan i nogle tilfælde være en fordel at bruge Number i Type of Parameter.

Når der arbejdes med tredjedelsværdier (=100/3) og Length bruges, så bliver resultatet 33,3, med Number bliver det 33,333333.
Forskellen er ikke stor men skal værdien efterfølgende ganges med 30 giver det henholdsvis 999 og 1.000.

Hvis metoden med Number bruges og værdien efterfølgende ønskes ændret til en Length kan dette gøres ved at oprette endnu en parameter:.
Height Exact er en Length i Type of Parameter, som ganges med værdien 30 og til sidst 1. Dermed får den enheden millimeter.
Værdien 30 kunne være endnu en parameter så den er variabel.
På denne måde fremkommer en værdi med enheden millimeter og giver en mere præcis værdi.

søndag den 12. oktober 2008

Et slette tip

Her er et lille tip, til hvordan man kan slette på en ny måde. Hold Delete-tasten ned og klik på objekter der skal slettes. Objekterne slettes når de udpeges.

fredag den 3. oktober 2008

Ny blog forfatter

Vi byder velkommen til Emil Edvardsen som ny skribent på Revit og BIM. Emil vil skrive generelt om Revit og mere specifikt om Revit MEP.

tirsdag den 30. september 2008

64 bit version af Revit til Subscriptionkunder

Via Subscription Center kan der nu Downloades ægte 64 bit versioner af Revit Architecture, Structure og MEP

Autodesk pressemedelelse kan læses her:

Pressrelease 64 bit Revit

Dette er virkelig noget vi har ventet på. Især til dem der arbejder med store projekter vil dette give forbedringer i ydelsen.

Programmerne downloades via Subscriptioncentrets Product Download link.

Web Updates

For første gang i historien, er der nu implementeret Service Pack teknologi til Revit Platformen.
Dette reducerer udfordringene med at opdatere Revit produkterne, uden at afinstallere den eksisterende installation.

Bemærk! Det er en forudsætning at installere Builden "Web Update 1" før "Web Update 2" kan installeres.

Grundet tekniske begrænsninger er dette kun muligt til de engelske versioner, hvilket ikke skaber problemer i DK, da vi benytter os af den engelske version. Der arbejdes på at få skabt SP til de øvrige sprog.

Web Update 2 findes på supportsiderne til Revit Architecture/Structure/MEP 2009 i afsnittet Product Download:
www.autodesk.com/revitarchitecture-download
www.autodesk.com/revitstructure-downloads
www.autodesk.com/revitmep-download

Beskrivelse af rettelserne ligger i filen “Web Update Enhancement List” samme sted.

torsdag den 15. maj 2008

Wall Joins

Et lille pudsigt trix som jeg faldt over på nettet. I eksemplet nedenfor har jeg tre vægge, bemærk at springet mellem de paralelle vægge er mindre end tykkelsen af væggen, her er den blot 180 mm hvilket ikke er en sjælden ting i nutidens arkitektur. Det resulterer i en samling af væggene som ikke kan accepteres.
1. Dette kan meget nemt tilrettes!
2. Man skal have markeret de paralelle vægge en af gangen, når væggen er markeret skal man klikke på vægens endpoint som vist på billedet.
3. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at udpege den anden paralelle væg og klikke på dens endpoint for at få det til at virke. Resultatet ses på billedet.

Under redigering af dette indlæg opdagede jeg, at det ikke er alle vægtyper som reagerer på denne behandling. Jeg har desværre ikke kunnet finde årsagen.

Velkommen til Revit og BIM

Det er mig en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til Revit og BIM. Der vil komme indlæg omhandlende mine og mine kollegaers Revit erfaringer.