mandag den 23. februar 2009

DWG link med PROXYGRAPHICS

Som sikkert allerede bekendt kan Revit linke DWG filer ind. Men hvad med AutoCAD Architecture (ACA), hvordan er det lige med filer derfra? Når der linkes filer fra ACA, er det en forudsætning at filen er gemt med PROXYGRAPHICS variablen sat til <1>, for i det hele taget at få objekterne synlige i Revit Projektet. PROXYGRAPHIC har INGEN egenskaber tilknyttet og kan ikke modificeres efterfølgende. Derudover har det også en betydning hvordan Modelview indstillingen er når der gemmes. Hvis ACA filen gemmes i TOP view, vil Revit tolke ACA objekterne som 2D PROXYGRAPHICS. Gemmes ACA filen i et ISOMETRIC view vil PROXYGRAPHICS vises som 3D trådmodel, dermed ingen 3D objekter.

Derfor må man nøje overveje, med hvilket formål skal der objekter fra AutoCAD Architecture ind i Revit modelen?

  1. Hvis man vil bruge objekterne som underlag for sin egen Revit model. Så er metoderne ovenfor ganske anvendelige. 2D eller 3D vælges efter behov, bemærk dog at 3D kommer ind som trådmodel.
  2. At kunne arbejde videre med objekterne fra AutoCAD Architecture i min Revit model. Dette er absolut et meget højt krav at stille og vil i de fleste tilfælde IKKE kunne lade sig gøre. For det første har de ovenstående metoder ingen virkning i denne retning. Så kunne man selvfølgelig forsøge sig med IFC. Her vil man dog ofte løbe ind i problemer, da IFC fortolkningen endnu ikke er god nok til at skabe intelligente objekter programmerne imellem. Nogle objekter vil transformere sig fint mens andre vil komme ind som Import Symbols. Typisk vil objekter som på en eller anden vis er blevet modificeret med en Body- eller Planmodifier ikke blive korrekt transfomeret. Bottom Line: Forvent ikke dette af IFC formatet.
  3. At bruge objekterne som en grafisk del af Revit Modellen. Alternativt til pkt. 1 kan man Eksportere sin ACA model i en ISOMETRIC visning til AutoCAD, dermed får man modellen ind som én 3D Solid. Hvis denne DWG indsættes i en Mass- eller Generic Model Family kan man tilmed skabe sections i den importerede model, dog ikke som link.

torsdag den 19. februar 2009

Dimensionering med forskellige enheder

Endnu et sjovt tip fra min side.

Enheden i Revit er som standard millimeter men det betyder ikke at andre enheder ikke kan bruges. Dette er en stor fordel for Revit MEP brugere da rørdimensioner gives i tommer og Revit kan selv omregne værdierne til millimeter.


Målsætningerne, som fremkommer når et objekt markeres, kan ændre ved at klikke på dem men ud over dette er det også muligt at beregne den ønskede værdi. Ikke alle er stærke i hovedregning eller omregning mellem enheder. Dette kan løses ved at skrive ligmed og herefter værdierne. Både plus og minus kan benyttes samt gange og division.

Hvis værdierne ikke gives nogle enheder, beregnes de som værende millimeter. Resultatet gives også i millimeter i henhold til den enhed, der benyttes i projektet.

Det er også muligt at bruge de amerikanske enheder symboliseret med " og '. Denne symbolgengivelse kan også skrive i Family Types... dialogboksen når en Family editeres.
Resultatet bliver igen i millimeter.

Det er også muligt at skrive udregningen i Element Properties på samme måde som beskrevet ovenfor.


Her virker metoden også.
I mine forsøg på at finde ud af hvilke symboler, der kan benyttes, fremkom følgende ligning:

=2*(((2000/5)*1"-20cm)*10%+10inches)-1.5m

Kopier den ind i Revit og se resultatet og prøv endelig flere. Det er ikke lykkedes mig at få rod og potens til at virke og ligningen: =sqrt(25) giver resultatet 5.000 hvilket burde give 5 og ^2 melder fejl.

Smid endelig en kommentar hvis nogen har løsningen på denne gåde.

mandag den 9. februar 2009

Revit 2010 Preview

Så har Autodesk frigivet lidt information til alle os, der er nusgerrige omkring næste release af Revit produkterne for 2010.

Autodesk 2010 Preview

På siden findes der links til tre forskellige zip filer, som omhandler henholdsvis AutoCAD platformen, AEC relaterede programmer (Revit, Navisworks, Robot etc.) og den sidste er omkring 3ds Max Design.

Jeg vil ikke afsløre for meget her så slå jer løs og nyd synet at den nye brugerflade til Revit.

fredag den 6. februar 2009

Træt af Backups

Et lille tip til at indstille antallet af Backups samt hvor ofte der gøres opmærksom på at gemme.
Når Save As benyttes via dropdown menuen File, kan Options, i dialogboksen, vælges. I denne dialogboks kan antallet af Backups ændres og det er ligeledes muligt at ændre hvordan filens Preview skal vises. Det kan enten være som eksemplet i dialogboksen "Active view/sheet" eller foreksempel "3D View: {3}" hvis det ønskes. Der findes også andre muligheder.
Indstillingen af hvor ofte Revit skal spørge om der skal gemme, sker i Options under Settings. I fanebladet General, under Notifications, kan intervallet for hvor lang tid der skal gå, mellem meddelelsen, sættes både for Save og Save To Central.

tirsdag den 3. februar 2009

Vinder af Nytårskonkurrencen

Så er der fundet en vinder af vores Nytårs Scrabble. Et stort tillykke hefra til:

Steffen Christensen

Bygningskonstruktørstuderende ved BTH i Haslev

VinderNytår2008