onsdag den 31. oktober 2012

Height or Rough Height, thats the question

VI er ofte blevet spurgt, hvilken parameter skal bruges til at definere åbningshøjeden (Hulhøjden) på en dør og et vindue. I aller Door Families og Window Families er der indbygget to parametre, der kan være svære at vælge mellem. De hedder Height og Rough Height. Da vi i Danmark skelner mellem karmmål og hulmål, tænkte vi at Rough Height måtte henvise til hulmålet og Height henviste til karmmålet. Det har i mange år været vores svar på spørgsmålet. Det har dog vist sig at det er mere hensigtmæsigt at anvende de to parametre omvendt.

Dette hænger sammen med de to automatiske parametre der tilføjes Døre og Vinduer i Revit projektet, Sill Height og Head Height. Disse to værdier beregnes som afstanden fra host Level til underkant af geometrien i vinduet for Sill Height (Underkant = Underkant åbning). Head Height beregnes derefter automatisk som =Sill Height + Height. Denne beregning kan vi ikke påvirke og dermed er vi nød til at tage hensyn til den. Hvis vi som hidtil anvender Rough Height vil vi ikke få angivet korrekt Head Height med mindre Height og Rough Height er ens hvilket også kan være en løsning.

image image

Forskel på mål og Head Height                          Mål og Head Height er ens
Rough Height anvendt (=Height+24)                  Height anvendt

Fremover vil vi anbefale at anvende Height til hulmål, hvis I fortsat bruger Rough Height forskellig fra Height som hulmål, vil i opleve det beskrevne problem.

Beklager at vi ikke har været opmærksomme på dette tidligere.

tirsdag den 23. oktober 2012

Revit produkter 2013 Update Release 2

Så er der nye Updates til Revit platformen. Find updaten til dit produkt her:
Revit i Building Design Suite 2013
Revit Architecture 2013
Revit Structure 2013
Revit MEP 2013
Bemærk valg mellem 32- og 64-bit og læs Readme dokumentet. Der ligger også en liste over forbedringer i denne Update Release.
Forbedringerne handler primært om stabilitets problemer ved specifikke værktøjer.

torsdag den 18. oktober 2012

Model Export

Ved udveksling af modeller mellem rådgiverne, kan det være en fordel udelukkende at modtage den “Rå” Revit model. Altså en model uden en stor mængde Sheet og Views.
Dette kan klares ved hjælp af et Export Sheet med et 3D View. Skab et Sheet og placeer et 3D view på det.
image
I Project Browseren højreklikkes der på den oprettede tegning og der vælges “Save to New File…”. Navngiv filen og send den afsted.
image
Når filen åbnes kan den godt have nogle underlige farver på eksempelvis døre og vinduer, men når den linkes i et projekt vil den arve farven fra Host Projektet. Alternativt overføres Object Styles og Line Weight tabellerne med Transfer Project Standards inden filen fremsendes.