fredag den 30. marts 2012

BIM University 2012

Mød branchen og deltag i spændende indlæg vedrørende BIM.

Læs mere om arrangementet her.
http://www.nti.dk/bim-university.aspxonsdag den 14. marts 2012

Revit–”Guldknapper”

Når vi arbejder med computeren, er det vigtigt for de fleste at være effektiv. Tastatur genveje er derfor vigtige at lære sig, et tidligere indlæg handler netop om Keyboardshortcuts, men her vil jeg fortælle lidt om et par “Guldknapper”, som er meget anvendt i Revit.

image

  ESC – Escape (Flygt, Løb så stærkt du kan)

  TAB – Tabulator

  SPACE – Mellemrum

ESC knappen er nok den mest anvendte knap, den annulerer alle igangværende kommandoer eksepelvis Move, Copy, Rotate osv. i enkelte tilfælde skal ESC bruges to gange for at afslutte en kommando, eksempelvis når Wall værktøjet anvendes med Chainfunktion. Chainfunktionen gør at man kan modelere vægge i kæder, det vil sige efter den første væg er modeleret fortsætter værktøjet med næste væg med ét klik. I den situation skal der trykkes to gange ESC for at slippe kommandoen helt, da det første tryk kun slipper den igangværende væg. ESC knappen kan IKKE afslutte en kommando der indeholder funktionen Sketchmode. Sketchmode er den tilstand Revit er i når der modeleres Floors, Roofs, Stairs osv, disse værktøjer skal afsluttes korrekt med enten Finish eller Discard.

TAB er en form for multivælgerknap, gulvkanten ligger eksempelvis under inderkanten af væggen – brug TAB ved at lade musepilen vil over den kant hvor der er flere objekter, tryk og slip TAB knappen og bemærg noten om hvad du har fat i når der efterfølgende klikkes med venstre musetast. VIGTGT er, at TAB tasten IKKE holdes nede, det resulterer i at Revit går i Discomode – alt blinker. Brug også TAB til at udpege flere elementer med fælles endepunkt, eksempelvis ydervæggen hele vejen rundt om bygningen. Hvis der er tilstødende indervægge på ydervæggen endepunkter, virker dette ikke altid.

SPACE – der er indsat en dør og den skal hurtigt vendes, tryk SPACE. møbler skal placeres på linje med en væg der ikke ligger orthogonalt (Eksempelvis 45°). under indsættelse føres muepilen over den aktuelle væg, tryk SPACE, elementer stiller sig nu parallelt med væggen og indsættes normalt med venstreklik.