onsdag den 11. august 2010

Rum, Rummelighed og Rumgrænser

Et af de stærkeste værktøjer blandt mange i BIM, er muligheden for at skabe informationer til rum. Når man bevæger sig fra 2D tegning til 3D BIM vil man opdage at, det at skabe værdifulde informationer bliver uundværligt. En rumafgrænsende bygningsdel som f.eks. en væg udgør ikke et rum alene, derfor skabes der i Revit rum med et specielt værktøj ROOM.

Dette element, er det der holder informationene til rummet. Der er nogle regler for hvornår et rum kan skabes. Rummet skal være “lukket” med elementer som er Room Bounding, ikke alle elemnter er Room Bounding og nogle er valgfri om de skal være det eller ej. Room Bounding er en Instance Parameter som kan fravælges på elementer som ikke ønskes at skulle adskille rum, det kunne eksempelvis være en halvmur som medregnes i rummets areal.

image

Følgende elementer er mulige at gøre Room Bounding:

  • Væg
  • Tag
  • Gulv
  • Loft
  • Søjler (Architetural Columns)
  • Konstruktive søjler (Skal være Concrete defineret)
  • Curtain Systems
  • Rum delingslinjer (Room Seperation Line)
  • Building Pads (Terrænelement)

Konstruktive søjler er lidt specielle i denne sammenhæng, da de IKKE har den samme Instance Parameter som vist på billedet ovenfor. For at en konstruktiv søjle skal være Room Bounding, så skal den være defineret i Familien med Concrete som konstruktivt materiale. Eksemplet her viser en betonsøjle som indvirker på rummet og en limtræssøjle som rummet ignorerer.

image  image

Billedet til højre viser Instance Properties for en Konstruktiv søjle, hvor Parametren Room Bounding ikke findes.

Dermed kan man sige at Revit er indstillet til KUN at kunne se beton søjler som Room Bounding. De Betonsøjler som følger med installationen har den rette indstilling, hvis man selv ønsker at lave sine konstruktive søjler af beton skal det defineres i Familien. Start en Structural Colomn Family og se i Properties. Indstil Structural Material Type til Concrete, søjlen vil nu blive Room Bounding.

image

Håber dette kan hjælpe med at frembringe de rette kvadratmeter i Jeres projekter.

Velkommen til endnu en dansk Revit blog

For kort tid siden fandt jeg denne nye revit blog http://revitblog.dk,  den havde den første post i februar og er begyndt at tage fart her i sommer. Forfatteren Schreiber, er bygningskonstruktørstuderende og han har nogle rigtig gode tips og trix til Revit.

Som blogger er man meget interesseret i at formidle og derfor ønsker man at få mange besøgende, kig forbi revitblog.dk og giv en kommentar til Schreiber på de mange gode tips. I det hele taget er kommentarer meget velkomne på også denne blog, da det kan give en god debat og et fingerpeg på hvad læserne gerne vil læse om. Velkommen til revitblog.dk