torsdag den 13. november 2014

Grafisk tilpasning af objekter – Et Hieraki af muligheder

image

Revit har en bred pallette af tilpasningsmuligheder når det gælder grafisk tilpasning af objekterne. Populært kaldes disse tilpasninger “Overrides”. Nogle af mulighederne har tidligere været omtalt her på bloggen. >Skab dybde i facaderne<

Når disse overrides anvendes skal man være opmærksom på deres indbyrdes prioritet, hvor eksempelvis den svageste er Override by Category og den stærkeste er Linework override. Her en liste over de forskellige overrides prioritet, den dækker muligvis ikke alt men indeholder de mest almindelige.

1. Line Work Tool
2. Override Graphics in View > By Element > Halftone
3. Graphic Display Options – Silhouette Edges
4. Override Graphics in View > By Element
5. View Filters
6. View Depth – “Beyond” Line Style
7. Phasing Graphic Overrides
8. Visibility / Graphic Overrides > Override Host Layers > Cut Line Styles
9. Visibility / Graphic Overrides > Projection \ Cut Lines
10. Project Object Styles

Billederne viser tilpasningen fra prioritet 10 og opefter til prioritet 1.

10. Objekt kategorien styrer udseendet generelt, 9. Override by Category ændre alle objekter i den kategori der tilpasses. Ændres ved hjælp af Visibility Graphics Override – genvej VV eller VG.

image

8. Override Host layers findes også i Visibility Graphics Override nederst til højre. 7. Overrides med Phases kræver et Phase filter der laver override, indstillingerne laves i Manage>Phasing>Phases – Phase filters og Graphic Overrides

image

6. Når View Depth, med View Range, sættes til Level Below eller Unlimited, så benyttes linjetypen <Beyond>. Beyond kan tilpasses i Manage>Settings>Additional Settings>Line Styles. 5. Tilknytning af view Filter sker i Visibility Graphics Override>Filters.

image

4. Override by Element kan skabes med højreklik eller Modify>View>Override Graphics in View>Override by Element.
3. Silhouettes ændres med Graphic Display Options genvej GD, i eksemplet er der oprettet en Line Style til formålet.

image

2. Halftone er en mulighed i Override by Element som kan skabes med højreklik eller Modify>View>Override Graphics in View>Override by Element. 1. Linework tool er sidste udvej og den stærkeste, men også den sidste udvej da den kræver behandling af hver enkel linje, den kan ikke ændre Fill Patterns, grids, Levels, annotations og evt. flere.

image

Sidst skal lige nævnes Discipline, den ligger et sted midt imellem da den har indbygget tænd/sluk og Halftone på flere categories. i Structural slukkes alt der ikke er bærende (Structural). Mechanical, Electrical og Plumming gør alt hvad der ikke vedrører de enkelte discipliner transparent og nedtonet.

onsdag den 5. november 2014

Masses redigering i 3D

Har du anvendt Component Masses out of the box? og undret dig over at man ikke får direkte redigering i 3D views (Pile til at ændre størelsen). Eneste mulighed er at skrive direkte i egenskaberne eller åbne et plan view hvor pilene så dukker op. Bemærk de manglende pile i 3D.
image
Løsningen er Reference Lines som Constrains. Bemærk billedet til venstre er en indsat Box i et Projekt 3d View, billedet til højre er plan visning af Box i Familien.
image image
Jeg håber ikke at denne måde at lave Masses, kan gøre nogen skade i andre henseender, jeg har ikke haft problemer, prøv det og giv en melding hvis der er problemer med metoden.

torsdag den 12. juni 2014

Revit Server 2014 Hotfix

For alle der har oplevet følgende udfordringer med Revit Server 2014, vil jeg gerne henlede til nedenstående link:

 • Ringer performance med Revit Server 2014 på grund af for mange kald til locateModel logic.
 • Ingen mulighed for at syncronisere modellen til Revit Server 2014 ved følgende meddelelse "An item with the same key has already been added. "

Direkte link her:

Hotfix - Autodesk Revit 2014 – Revit Server

mandag den 31. marts 2014

Det er DEN tid på året

Vi er nogen der har det som juleaften mere end een gang om året. Den tid er der nu…. Nye versioner af Autodesk software og dermed også BIM værktøjet Revit.

På følgende site kan du læse mere om de nye tiltag http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/features/software-for-bim/new/gallery-view

Læs bl.a. om:

 • IFC link
 • Sortering af Parameterrækkefølge
 • Tilpas Assembly Code fil placering
 • Forbedret grafik for forgrund/baggrund
 • Billeder i skemaer
 • rystehånds linjer og pr. view anti-aliasing
 • Forbedret ray trace
 • Advarsel ved slet af Pinned Elements
 • Disallow join for bjælker

Vi venter nu kun på den endelige release… hold øje med Subscrition centret eller følg med her på siden.