fredag den 28. september 2012

3D view Crop tip

I situationer hvor man ønsker at ser et eller flere elementer i en 3D visning, kan man opleve at elementerne er skjul af bygningens ydergeometri. Her kan vi bruge  Sectionbox til at skære modellen ind til de aktuelle elementer. Her er en arbejdsmetode som kan klare opgave enkelt.
Skab et nyt 3D View og omdøb det til den ønskede opgave. opdel billedet i to, plan og 3D. marker elementerne der skal arbejdes med i plan billedet, skift til 3D billedet med Ctrl+TAB og vælg Temporary Isolate Element. I properties tændes for Section Box. Efterfølgende afsluttes Temporary Isolate med Reset Temporary Hide/Isolate.
Tilpas Section Boxen med Boxens pile.
imageimage