fredag den 5. maj 2017

Revit fil opgradering/migrering til 2018

Billedresultat for upgrading

Er du klar til at opgradere dine Revit families til 2018 ?. Eller er du i tvivl om du skal går i gang med at opdatere dine projekter til 2018 ?.image

NTItools er klar til at give dig en hjælpende hånd. I den nye version af NTItools til Revit 2018 har vi lavet et bonus værktøj som kan gøre denne proces til en leg. Vi ved at rigtig mange BIM managere og brugere altid tænker sig en ekstra omgang om inden de kaster sig ud i at opgradere. Bekymringerne går ofte på om det nu går godt eller skidt.

Med NTItools File Upgrader kan der udpeges en fil mappe hvori der ligger Revit filer RFA, RVT og RTE, værktøjet finder selv filerne og giver brugeren besked om hvormange der er af hver slags. Brugeren kan herefter bestemme hvil filtyper der øsnkes opgraderet. Der er mulighed for at overskrive de eksisterende filer eller placere dem i en anden mappe som kopi med et evt. valgfrit suffix.

Når værktøjet kører vil det registrere evt.  fejl og advarsler, hvis filen kan opgraderes med de udfordringer der er, gemmes filen og udfordringerne logges til gennemgang senere. Hvis filerne af en eller anden årsag ikke kan opgraderes vil man i loggen kunne finde årsagen og gå tilbage i den version der fungerer og om muligt rette op på fejlen.

Så når chefen kommer og vil høre om et givent projekt kan opgraderes og om det vil skabe problemer, kan File Upgrader undersøge sagen og der kan meldes tilbage til chefen om der vil være udfordringer med denne opgave.

Ligeledes vil et firmabibliotek med Revit Families kunne opgraderes med ganske få klik mens man drikker en dejlig varm kop sort kaffe.

Alt dette for de samme penge som man plejer at betale for NTItools.

onsdag den 29. marts 2017

Udvidet netto areal

image
Jeg har i flere sammenhænge diskuteret behovet for at kunne definere et rum areal, inklusiv areal for indbygningsdybden på vinduer der går ned til gulvet og sågar også det areal der opstår fra indersiden af en væg til karmen på døre.
Jeg har forsøgt at finde en standard der kræver denne form for beregning. Men DS 13000:2007 Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber, som er det eneste officielle jeg kan finde, kræver det ikke. Er det blot et ønske fra en bygherre eller entreprenør der ønsker at "Buffe" Nettoarealet på et projekt op?. Hvis der findes en standard der underbygger denne beregning vil jeg rigtig gerne høre om den.
I mellemtiden er der her en løsning der kan importeres ind i NTItools Tasks. Den er lige nu forudsat at døre og vinduer sidder 165mm fra forkant væg til inderside karm (Hvis man ønsker en fleksibel løsning,må der laves et parameter der fortælle hvor dybt vinduet sidder). Løsningen kører 3 Parameter Copy Jobs i sekvens, 1. Beregner Areal fra bagkant vindue/dør karm til inderside væg. 2. Sammenlægger alle arealer der beregnes i (1) pr. rum og skriver det til en parameter i rum. 3. Lægge rummets areal til beregning fra (2). Hent filen til NTItools her: https://www.dropbox.com/s/bm7hfow1zrc3iu9/RoomExtendedNetArea.zip?dl=0
image

onsdag den 1. februar 2017

Min Project Browser er væk argghh

Det er et et problem vi ofte hører i vores Hotline…
image
Der vil svaret ofte lyde at man skal finde den igen på “View>Windows>User Interface”, her kan man klikke Project Browser til igen.

Men det er faktisk endnu nemmere….

Type Catalogs redigering

Oprettelse af Type Catalogs er for et par versioner blev muligt direkte fra en Family, men funktionen er ikke lige blandt de bedste. Den fordel man kan få er blot en korrekt defination af parametre og enheder. Det er i sig selv fint, men filen skaber ikke typer på selvstændige linjer og det er faktisk ikke særlig brugbart.
Trods alt kan det bruges til noget. Her er en lille guide med et simpelt eksempel:
  • Start en ny Family
  • Anvend Metric Window.rft som Template
  • Gem Familen som Type Catalog Test.rfa
  • Eksporter et Type Catalog med Appliction Menu > Export > Family Types
image
  • Dette resulterer i en txt fil indeholdende en linje med tekst. Dne kan vi som sådan godt bruge som udgangspunkt.