mandag den 15. januar 2018

Nyhed fra NTI TOOLS–2018.2

Dette værktøj skaber gulve og lofter direkte i rum. Der tages udgangspunkt i en tabel over bygningsmodellens rum, denne tabel kan sorteres og filtreres på baggrund af valgfrie rumegenskaber. Anvendes der en arbejdsgang med et detaljeret program for rum inkl. overflader for gulve og lofter, kan disse egenskaber benyttes til at skabe overblik og nemt vælge gulv- og loft type til de enkelte rum. Ligeledes kan indbygningshøjden justeres på forhånd.
  image

Relation fra rum til gulve og lofter

Når der skabe gulve og lofter i rum med Floor & Ceiling by Room, skabes der en relation fra rum til de gulve og lofter der skabes med værktøjet. Dette kan udnyttes i NTI TOOLS Parameter Copy til at overføre værdier fra gulve og lofter til rum og omvendt. Eksempelvis kunne Type Name fra en gulvtype overføres til Floor Finish på det rum, gulvet ligger i. Eller et rumnummer kunne overføres til det loft der tilhører et rum. Det give unikke muligheder for at gruppere og sortere skemaer.
image
image

fredag den 5. maj 2017

Revit fil opgradering/migrering til 2018

Billedresultat for upgrading

Er du klar til at opgradere dine Revit families til 2018 ?. Eller er du i tvivl om du skal går i gang med at opdatere dine projekter til 2018 ?.image

NTItools er klar til at give dig en hjælpende hånd. I den nye version af NTItools til Revit 2018 har vi lavet et bonus værktøj som kan gøre denne proces til en leg. Vi ved at rigtig mange BIM managere og brugere altid tænker sig en ekstra omgang om inden de kaster sig ud i at opgradere. Bekymringerne går ofte på om det nu går godt eller skidt.

Med NTItools File Upgrader kan der udpeges en fil mappe hvori der ligger Revit filer RFA, RVT og RTE, værktøjet finder selv filerne og giver brugeren besked om hvormange der er af hver slags. Brugeren kan herefter bestemme hvil filtyper der øsnkes opgraderet. Der er mulighed for at overskrive de eksisterende filer eller placere dem i en anden mappe som kopi med et evt. valgfrit suffix.

Når værktøjet kører vil det registrere evt.  fejl og advarsler, hvis filen kan opgraderes med de udfordringer der er, gemmes filen og udfordringerne logges til gennemgang senere. Hvis filerne af en eller anden årsag ikke kan opgraderes vil man i loggen kunne finde årsagen og gå tilbage i den version der fungerer og om muligt rette op på fejlen.

Så når chefen kommer og vil høre om et givent projekt kan opgraderes og om det vil skabe problemer, kan File Upgrader undersøge sagen og der kan meldes tilbage til chefen om der vil være udfordringer med denne opgave.

Ligeledes vil et firmabibliotek med Revit Families kunne opgraderes med ganske få klik mens man drikker en dejlig varm kop sort kaffe.

Alt dette for de samme penge som man plejer at betale for NTItools.

onsdag den 29. marts 2017

Udvidet netto areal

image
Jeg har i flere sammenhænge diskuteret behovet for at kunne definere et rum areal, inklusiv areal for indbygningsdybden på vinduer der går ned til gulvet og sågar også det areal der opstår fra indersiden af en væg til karmen på døre.
Jeg har forsøgt at finde en standard der kræver denne form for beregning. Men DS 13000:2007 Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber, som er det eneste officielle jeg kan finde, kræver det ikke. Er det blot et ønske fra en bygherre eller entreprenør der ønsker at "Buffe" Nettoarealet på et projekt op?. Hvis der findes en standard der underbygger denne beregning vil jeg rigtig gerne høre om den.
I mellemtiden er der her en løsning der kan importeres ind i NTItools Tasks. Den er lige nu forudsat at døre og vinduer sidder 165mm fra forkant væg til inderside karm (Hvis man ønsker en fleksibel løsning,må der laves et parameter der fortælle hvor dybt vinduet sidder). Løsningen kører 3 Parameter Copy Jobs i sekvens, 1. Beregner Areal fra bagkant vindue/dør karm til inderside væg. 2. Sammenlægger alle arealer der beregnes i (1) pr. rum og skriver det til en parameter i rum. 3. Lægge rummets areal til beregning fra (2). Hent filen til NTItools her: https://www.dropbox.com/s/bm7hfow1zrc3iu9/RoomExtendedNetArea.zip?dl=0
image

onsdag den 1. februar 2017

Min Project Browser er væk argghh

Det er et et problem vi ofte hører i vores Hotline…
image
Der vil svaret ofte lyde at man skal finde den igen på “View>Windows>User Interface”, her kan man klikke Project Browser til igen.

Men det er faktisk endnu nemmere….

Type Catalogs redigering

Oprettelse af Type Catalogs er for et par versioner blev muligt direkte fra en Family, men funktionen er ikke lige blandt de bedste. Den fordel man kan få er blot en korrekt defination af parametre og enheder. Det er i sig selv fint, men filen skaber ikke typer på selvstændige linjer og det er faktisk ikke særlig brugbart.
Trods alt kan det bruges til noget. Her er en lille guide med et simpelt eksempel:
  • Start en ny Family
  • Anvend Metric Window.rft som Template
  • Gem Familen som Type Catalog Test.rfa
  • Eksporter et Type Catalog med Appliction Menu > Export > Family Types
image
  • Dette resulterer i en txt fil indeholdende en linje med tekst. Dne kan vi som sådan godt bruge som udgangspunkt.

torsdag den 6. oktober 2016

iBinder integration i NTItools Publish

Normalt når man tilføjer tegninger til projektweb iBinder, så skal man selv indtaste metadata pr fil man tilføjer. Status, type, dat osv

Med NTItools kan man anvende Publish værktøjer og samtidig skabe Metadata som gør det enkelt at overføre filer til iBinder med Drag Drop.

Se hvordan i videoen herunder...

fredag den 27. marts 2015

En Cool online ViewerSe 2D og 3D-design i over 50 filformater, herunder DWG ™, DWF ™, RVT og IPT
samt formater fra SolidWorks, ProE, Catia og andre. Se store og komplekse filer
direkte i din browser-ingen downloads eller plug-ins, alt det nødvendige er lige
ved hånden.

https://360.autodesk.com/viewer

torsdag den 12. marts 2015

CCS Shared Parameters og NTItools - Lookuptables

 image

Shared parameters i Revit er individuelt unikke i Revits Database. Derfor er det vigtigt at vi bruger ens parametre i vores modeller. Navnet på parameteren alene gør ikke parametrene ens, det gør parameterens GUID derimod. Derfor deler jeg denne fil med jer, den er det mest oprindelige og er tilpasset Cuneco parameterliste for elementer og rum. For at overføre alle CCS parametre til dit eget projekt, skal du åbne filen i Revit og kopiere den Schedule der ligger på forsiden og indsætte den i et Sheet i dit eget projekt. Anvend Copy/Paste eller Ctrl+C - Ctrl+V

CCS_Shared Parameters.rvt

Derudover deler jeg også en txt fil som kan anvendes sammen med NTItools Element Lookup se evt. NTIttols webinar for at få en nærmere forklaring på netop denne funktion. Tværfagligt samarbejde med NTItools for Revit

CCSClassCode Lookuptables

CCSTopnode Lookuptables

torsdag den 26. februar 2015

Kote identificering med Spot Elevations og Tags

image
Når data er tilstede, så kan vi som regel anvende den i flere situationer. Revit indeholder en lang række datafelter på de forskellige kategorier. I denne artikkel vil vi se nærmere på Kote data i forskellige objekter. Med Revit 2015 R2 som er den version af Revit 2015 som har fået nogle udvidede nyttige funktioner, kan man nu meget enkelt bruge til at vise Overkant og Underkant på flere forskellige objekt kategorier, herunder Walls, Floors, Structural Foundations, Ducts osv. Derudover vil vi se nærmere på at tilknytte disse data til en Tag til de eneklte kategorier ved hjælp af NTItools Parameter Copy, det løser en udfordring som kote funktionen giver.
Lad os starte med de data der kan findes ved hjælp af Spot Elevation.

torsdag den 12. februar 2015

Room Tags i nedbrydningsplaner

Af Lisbeth Nielsen NTI CADcenter

For at synliggøre ændringerne i et renoveringsprojekt, ønsker man ofte at vise eksisterende + nedrevet på et View og nye forhold i et andet, men da Revit skelner imellem at vise elementers tilstand i faserne Exsisting og New Construction, er det ikke muligt at vise arealerne på en plan sammen med nedbrudte vægge.

Som regel opretter man derfor tre Views og indstiller visningerne som her:

image

Hvis man ønsker visning af informationer om arealerne sammen med de nedbrudte vægge, må man gøre brug af en Workarround.

Opret en dublicate af Eksisterende og indstil Display Model i View Properties så modellen ikke vises.

 image image image

Dermed er det udelukkende Rooms og Room Tags der er synligt.

Træk dette view på et Sheet og placér det oven på det View som viser de nedbrudte vægge. Husk at dette View ikke skal vise titel. Det er også en god ide at have ens Crop Region, det kan opnås med en scopebox. Det gør at de to views kan placeres nøjagtigt med tracklines. Se evt. dette tidligere indlæg fra 2009 - http://revitogbim.blogspot.dk/2009/09/visninger-scope-box.html

image