torsdag den 27. januar 2011

Visning af nedrevet del af dæk/gulv/tag

For at styre visningen af et område i et gulv eller lignende der skal nedrives i et projekt, så er det nødvendigt at lave et lille trick med visningen. I videoen nedenfor viser jeg hvordan man ved hjælp af Temporary Hide/Isolate kan overskrive visningen af fuldtoptrukne linjer til usynlige linjer. Dermed bliver et nedbrudt element, med stiplede linjer der ligger på linje med et eksisterende element, synligt.

http://screencast.com/t/JtqXfSe4t

Unable to display content. Adobe Flash is required.
Nedbrydning

tirsdag den 25. januar 2011

Energi analyser i Project VASARI

Jeg håber I er begyndt at kigge lidt på Project Vasari. Der ligger en masse muligheder for at analysere på design af bygninger, lave alternativer osv. Selve analysedelen kan være lidt svær at gennemskue. Selve valget af konstruktion foregår med nogle predefinerede typer, disse har nogle egenskaber som udelukkende er defineret med amerikanske værdier for varmetab. De bruger en R-Value som IKKE svarer til europæisk R-Værdi. Dermed kan vi ikke direkte udregne U-Værdien som den reciprokke (1/x) af R-Værdien. For at komme fra amerikansk R-Value til europæisk R-Værdi skal der ganges med 5,682.

I skemaet nedenfor kan U-værdien aflæses for de konstruktionstyper der kan vælges i Project Vasari.

Mass Exterior Wall        
Conceptual Construction R-value U-Value Unit density Heat capacity
Lightweight Construction - High Insulation 25 0,23 23 5
Lightweight Construction - Typical Cold Climate Insulation 17 0,33 21 4
Lightweight Construction - Typical Mild Climate Insulation (default) 10 0,57 18 4
Lightweight Construction - Low Insulation 8 0,71 19 4
Lightweight Construction - No Insulation 3 1,89 18 4
High Mass Construction - High Insulation 17 0,33 115 23
High Mass Construction - Typical Cold Climate 15 0,38 110 22
High Mass Construction - Typical Mild Climate 11 0,52 110 22
High Mass Construction - No Insulation 1 5,68 110 22
         
Mass Interior Wall        
         
Conceptual Construction R-value U-Value Unit density Heat capacity
Lightweight Construction - No Insulation 2 2,84 5 1
High Mass Construction - No Insulation (default) 1 5,68 110 22
         
Mass Exterior Wall - Underground        
         
Conceptual Construction R-value U-Value Unit density Heat capacity
High Mass Construction - High Insulation 17 0,33 115 23
High Mass Construction - Typical Cold Climate 15 0,38 110 22
High Mass Construction - Typical Mild Climate (default) 11 0,52 110 22
High Mass Construction - No Insulation 1 5,682 110 22
         
Mass Roof        
         
Conceptual Construction R-value U-Value Unit density Heat capacity
High Insulation - Cool Roof 32 0,18 14 3
High Insulation - Dark Roof 32 0,18 14 3
Typical Insulation - Cool Roof (default) 22 0,26 10 3
Typical Insulation - Dark Roof 22 0,26 10 3
Low Insulation - Cool Roof 12 0,47 8 2
Low Insulation - Dark Roof 12 0,47 8 2
No Insulation - Dark Roof 2 2,841 7 2
 
Mass Floor
       
Conceptual Construction R-value U-Value Unit density Heat capacity
Lightweight Construction - High Insulation 29 0,20 4 1
Lightweight Construction - Typical Insulation (default) 21 0,27 4 1
Lightweight Construction - Low Insulation 14 0,41 4 1
Lightweight Construction - No Insulation 4 1,4205 2 1
         
Mass Slab        
         
Conceptual Construction R-value U-Value Unit density Heat capacity
High Mass Construction - Frigid Climate Slab Insulation 16 0,36 123 25
High Mass Construction - Cold Climate Slab Insulation 11 0,52 123 25
High Mass Construction - No Insulation (default) 6 0,947 123 25
         
Mass Glazing        
         
Conceptual Construction   U-value SHGC Tvis
Single Pane Clear - No Coating   1.09 0.81 0.88
Single Pane - Tinted   1.11 0.71 0.61
Single Pane - Reflective   0.89 0.28 0.13
Double Pane Clear - No Coating (default)   0.56 0.69 0.78
Double Pane - Tinted   0.57 0.61 0.55
Double Pane - Reflective   0.42 0.19 0.10
Double Pane Clear - LowE Cold Climate, High SHGC   0.35 0.67 0.72
Double Pane Clear - LowE Cold Climate, Low SHGC   0.30 0.44 0.70
Double Pane Clear - High Performance, LowE, High Tvis, Low SHGC   0.29 0.27 0.64
Triple Pane Clear - LowE Hot or Cold Climate   0.22 0.47 0.64
Quad Pane Clear - LowE Hot or Cold Climate   0.12 0.45 0.62
         
Mass Skylight        
         
Conceptual Construction   U-value SHGC Tvis
Single Pane - Tinted   1.11 0.71 0.61
Single Pane - Reflective   0.89 0.28 0.13
Double Pane Clear - No Coating (default)   0.56 0.69 0.78
Double Pane - Tinted   0.57 0.61 0.55
Double Pane - Reflective   0.42 0.19 0.10
Double Pane Clear - LowE Cold Climate, High SHGC   0.35 0.67 0.72
Double Pane Clear - LowE Cold Climate, Low SHGC   0.30 0.44 0.70
Double Pane Clear - High Performance, LowE, High Tvis, Low SHGC   0.29 0.27 0.64
Triple Pane Clear - LowE Hot or Cold Climate   0.22 0.47 0.64
Quad Pane Clear - LowE Hot or Cold Climate   0.12 0.45 0.62