søndag den 20. februar 2011

Brændvidde i Camera views

Jeg er ofte blevet spurgt hvor man stiller brændvidden på et Cameraview i Revit. Det er et rigtig godt spørgsmål der bestemt ikke har et enkelt svar.

Hvorfor er dette interessant? Det er det hvis man vil placere en Revit model i et kontekstfoto. Og her kommer brændvidden i spil, for at man kan danne de rigtige forhold mellem modellen og konteksten. Brændvidden er det tal vi støder på når vi taler om zoom. På et kameraobjektiv vil der typisk være angivet en fast værdig eller et zoom område, det kan eksempelvis hedde 28-70mm. Denne værdi er udtryk for af standen mellem kameraets film/sensor objektivets linse. I takt med at der zoomes ind (Billedet forstøres), øges denne afstand.

Når en model og et kontekstfoto sammensættes er det vigtigt at placering, rotation, øjehøjde og målhøjde er noteret når fotoet i marken optages. Ligeledes er det vigtigt at brændvidden (Zoom) er ens mellem model og kontekstfoto, og her kommer problemet.

For det første er brændviddebegrebet en variabel størrelse alt efter om man bruger analog 35mm film, DSLR kamera eller div. digitale lommekamaraer.

Som regel kan brændvidden aflæses i et digitalfotos egenskaber, derefter skal der tages hensyn til filmens/sensorens størrelse før man imagekan begynde at indstille et Cameraview i Revit. For at gøre dette mest mulig enkelt vælges den traditionelle 35mm film som udgangspunkt. Herunder er et feriebillede fra Norge taget med mit efterhånden gamle digitale Panasonic lommekamera. Egenskaberne for billedet står ved siden af.

P1000648 

Ikke alle kameraer optager disse metadata, men de fleste gør nok. Det næste eksempel kommer fra mit Nikon D5000 DSLR kamera. Her er timageale om et kamera med langt større sensor og derfor er der knap såstor forskel mellem de to indrammede tal i egenskaberne. Generelt er det en god ide at aflæse egenskaben for 35mm brændvidde, da det gør det nemmere at indstille Cameraviewet i Revit.

DSC_0429 

Den anden udfordring er, at der ingen numerisk indstillingsmulighed er af brændvidden i Revit. Derfor må man bruge en hjælpefamily til indstillingen. Start med et plan view for at bestemme placeringen af kameraet. Load hjælpefamilien FocalLengthCalc.rfa her. Denne family indsættes der hvor kameraet ønskes placeret. Den indeholder beregningen der angiver brændvidde for den vinkel, den viser. Brændvidden aflæses i paramteren AproxFocal@Length.

image

Herefter kan der oprettes et Camera View. Vinklerne kontroleres ved at bruge Window Tile. Brug Full Navigationwheel til at zoome billedet på plads.image I nederste højre hjørne klikkes på den lille pil og Increase/Decrease Focal Length vælges.

image

Herefter Zoomes billedet mens der holdes øje med planen, når Kameraet og Hjælpefamilien ligger over hinanden er billedet justeret på bedst mulige måde. Dette kunne også gøres ved at trække i billedrammen på Camera viewet, men så vil centreringen ikke være korrekt.

Håber I kan bruge det!

image

fredag den 18. februar 2011

Autodesk Labs Project Nucleus og Vasari 1.1

Så er der gang i den ved Autodesk Labs igen. Vasari 1.1 er kommet med helt nye funktioner. Her et udpluk:

  • Metric Templates
  • Text Notes
  • Work Sharing File Protection
  • Export to STL for 3D printing
  • Ecotect Wind Rose
  • Ecotect Planar Solar Radiation
  • Nucleus physical phenomena form finding

Derudover er der kommet et helt nyt Add-in til Revit for arkitekter der leder efter nye former i byggeriet. Add-innet hedder Project NUCLEUS, det er en form for simulering af vind på forskellige materialer. I eksemplet nedenfor findes formen på et tag ved hjælp af definering af nogle fastgørelser i plan og derudover en påvirkning af et objekt. Derefter vælges et materiale som så bliver påvirket af en “Vind”. Materialet “Blæses nu op med varierende kraft og simuleringen kan stoppes og gemmes i det grid som udgør fladen. Se filmen… det ser lidt vildt ud og tænk på mulighederne.