søndag den 3. oktober 2010

BIM projektering og 5D modeller

Indførelsen af Det Digitale Byggeri har taget lang tid men nu begynder der at være mange eksempler på hvilken positiv effekt rummelige bygningsmodeller har for bygningsprojektering. Nedenfor er et link til en artikel fra avisen Ingenøren, som beskriver et byggeprojekt til 30 millioner, der har sparet et millionbeløb ved brug af 5D bygningsmodeller, som indeholder, ud over en 3D model også mængder, tidsplanlægning og priskalkulationer.

5D modeller effektiserer bygbranchen

Erhvervsakademiet Lillebælt, i Odense, har i samarbejde med NTI CADcenter udarbejdet et kursusforløb, som støtter BIM projektering og udarbejdelsen at 5D modeller.
På kurset udarbejdes en projekteringsstrategi og der modelleres en generisk bygningsmodel i Revit Architecture, som danner grundlag for prissætning med Sigma. Modellen kvalitetssikres med Design Review og der udføres kollisionskontrol.  Informationerne i den generiske bygningsmodel øges i takt med projektet og der arbejdes i grupper med Worksharing. Tidsplanlægning sker med Microsoft Project og beskrivelser i Bdoc. Til sidst findes der et færdigt materiale til digitalt udbud, som lægges ud på Byggeweb. Deltagerne har derfor kendskab til hele BIM projekteringsprocessen.

2010-10-03_1529

Se uddybende kursusbeskrivelse her

Kurset er for ledige og næste forløb starter i uge 43. For mere info se nedenstående links og det er også her tilmelding foregår.

NTI BIM projektering

EAL BIM projektering

De første 30 kursister har været igennem dette kursusforløb med høj tilfredshed, og en stor del af deltagerne har efterfølgende fået job på baggrund af disse nyerhvervede kvalifikationer. Hvis I som virksomhed ønsker at komme i kontakt med deltagerne formidler jeg gerne kontrakten.

For virksomheder, som ønsker uddannelse efter denne projekteringsform så har NTI CADcenter udviklet et nyt kursuskoncept, der uddanner hele virksomhedsorganisationen efter samme pricipper men tilpasses specifikt til virksomhedens behov.  Kontakt NTI’s kursusafdeling for mere info: kursus@nti.dk

Jeg håber at også I finder dette interessant og hvis I har spørgsmål eller kommentarer er I meget velkomne til at give en kommentar eller kontakte undertegnede.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar