torsdag den 6. oktober 2016

iBinder integration i NTItools Publish

Normalt når man tilføjer tegninger til projektweb iBinder, så skal man selv indtaste metadata pr fil man tilføjer. Status, type, dat osv

Med NTItools kan man anvende Publish værktøjer og samtidig skabe Metadata som gør det enkelt at overføre filer til iBinder med Drag Drop.

Se hvordan i videoen herunder...

fredag den 27. marts 2015

En Cool online ViewerSe 2D og 3D-design i over 50 filformater, herunder DWG ™, DWF ™, RVT og IPT
samt formater fra SolidWorks, ProE, Catia og andre. Se store og komplekse filer
direkte i din browser-ingen downloads eller plug-ins, alt det nødvendige er lige
ved hånden.

https://360.autodesk.com/viewer

torsdag den 12. marts 2015

CCS Shared Parameters og NTItools - Lookuptables

 image

Shared parameters i Revit er individuelt unikke i Revits Database. Derfor er det vigtigt at vi bruger ens parametre i vores modeller. Navnet på parameteren alene gør ikke parametrene ens, det gør parameterens GUID derimod. Derfor deler jeg denne fil med jer, den er det mest oprindelige og er tilpasset Cuneco parameterliste for elementer og rum. For at overføre alle CCS parametre til dit eget projekt, skal du åbne filen i Revit og kopiere den Schedule der ligger på forsiden og indsætte den i et Sheet i dit eget projekt. Anvend Copy/Paste eller Ctrl+C - Ctrl+V

CCS_Shared Parameters.rvt

Derudover deler jeg også en txt fil som kan anvendes sammen med NTItools Element Lookup se evt. NTIttols webinar for at få en nærmere forklaring på netop denne funktion. Tværfagligt samarbejde med NTItools for Revit

CCSClassCode Lookuptables

CCSTopnode Lookuptables

torsdag den 26. februar 2015

Kote identificering med Spot Elevations og Tags

image

Når data er tilstede, så kan vi som regel anvende den i flere situationer. Revit indeholder en lang række datafelter på de forskellige kategorier. I denne artikkel vil vi se nærmere på Kote data i forskellige objekter. Med Revit 2015 R2 som er den version af Revit 2015 som har fået nogle udvidede nyttige funktioner, kan man nu meget enkelt bruge til at vise Overkant og Underkant på flere forskellige objekt kategorier, herunder Walls, Floors, Structural Foundations, Ducts osv. Derudover vil vi se nærmere på at tilknytte disse data til en Tag til de eneklte kategorier ved hjælp af NTItools Parameter Copy, det løser en udfordring som kote funktionen giver.

Lad os starte med de data der kan findes ved hjælp af Spot Elevation. Gulve i kategorien Floors og Structural Foundation: Slab er meget enkle at angive koter på, med annotationen Spot Elevation.

image image

Parameteren “Display Elevation” bestemer hvilke koter der skal udtrækkes. Denne parameter er Instance og kan indstilles i Options Bar mens man tildeler objektet.

image image

I 3d kan Spot Elevations dog kun levere én kote, da det er linjer på objektet man udpeger.

image

Når man modellerer en væg så skabes der ikke automatiske koter i objektet. Funktionen Spot Elevation kan dog angive denne data. Det kræver at man betragter sit væg element som en projektion og IKKE et klip. Det vil sige at Cut Plane skal være over eller under den væg man ønsker at dokumenter med Spot Elevation. Bemærk herunder at Revit kun tillader at sætte en Spot Elevation på væggen som har OK under Cut Plane

image

Når man modelerer et fundament eller terrændæk (Structural Foundation og Structural Foundation: Slab) får man følgende parametre foræret: Elevation at Top og Elevation at Bottom. Disse data kan også tilknyttes Structural Foundation Tags og er dermed meget enkle at dokumentere. Dette gør sig ikke gældende for Walls kategorien derfor kan man ikke anvende en Wall Tag til at løse den ovenstående udfordring. For at løse dette, kan vi anvende NTItools Parameter Copy.

Resten af artiklen handler om NTItools Parameter Copy som skal være installeret for at man kan afprøve og udnytte disse fordele.

Parameter Copy er et værktøj der kan anvende eksisterende parametre i objekter, enten at kopiere/samle dem til en brugeroprettet Shared Parameter eller skabe beregninger med eksisterende parametre. Begynd med at oprette en Shared Parameter af typen Length, tilknyt den til kategorien Walls. Start Parameter Copy fra NTItools Ribbon Tab. Opret en ny opgave, kald den “Kote UK”, tilknyt kategorien Walls. Klik Load List Ud for Parameter Name i afsnittet Write Result To for at vælge den Shared Parameter der er oprettet på forhånd Kote UK. Klik derefter Config.

image

Walls kategoriens eksisterende parametre skal bruges til at udregne koter, vi skal bruge følgende parametre i Parameter Copy:

Base Constraint: Elevation (Hardcoded parameter i Parameter Copy)
Base Offset (System Parameter)
Project: shared Position.Elevation (Hardcoded parameter i Parameter Copy)

(Bemærk at arbejdsgangen i Parameter Copy er stort set magen til arbejdesmetoden omkring at skabe Schedules)

image

Project: shared Position.Elevation findes ved at vælge Project i “Select available fields from”. Når disse 3 tal lægges sammen vil resultatet være væggens kote i underkant. Dette gøres med en Calculated Value.

image

Beregning indsættes i Task Result.

image

Klik OK og Run Task

Nu beregnes UK koten og resultatet afleveres i væggens parameter Kote UK. Resten er så blot at tilknytte den nye parameter til en Wall Tag og placere den på væggen.

image

Bemærk at enheden i resultatet kan ændres til Meter, se evt. artikkel fra juli 2012 som omhandler Units i Tags http://revitogbim.blogspot.dk/2012/07/ndring-af-levelhjde-visning-fra-mm-til.html

God fornøjelse med Parameter Copy!

torsdag den 12. februar 2015

Room Tags i nedbrydningsplaner

Af Lisbeth Nielsen NTI CADcenter

For at synliggøre ændringerne i et renoveringsprojekt, ønsker man ofte at vise eksisterende + nedrevet på et View og nye forhold i et andet, men da Revit skelner imellem at vise elementers tilstand i faserne Exsisting og New Construction, er det ikke muligt at vise arealerne på en plan sammen med nedbrudte vægge.

Som regel opretter man derfor tre Views og indstiller visningerne som her:

image

Hvis man ønsker visning af informationer om arealerne sammen med de nedbrudte vægge, må man gøre brug af en Workarround.

Opret en dublicate af Eksisterende og indstil Display Model i View Properties så modellen ikke vises.

 image image image

Dermed er det udelukkende Rooms og Room Tags der er synligt.

Træk dette view på et Sheet og placér det oven på det View som viser de nedbrudte vægge. Husk at dette View ikke skal vise titel. Det er også en god ide at have ens Crop Region, det kan opnås med en scopebox. Det gør at de to views kan placeres nøjagtigt med tracklines. Se evt. dette tidligere indlæg fra 2009 - http://revitogbim.blogspot.dk/2009/09/visninger-scope-box.html

image

fredag den 6. februar 2015

Opdelt kurve med elementer

Af: Lisbeth Nilesen NTI CADcenter.

Et lille tip til hvordan man med en In-place family til hjælp, kan placere elementer med samme afstand langs en kurve.

I eksemplet ønsker jeg at placere en række træer med samme afstand langs en vejside.

clip_image002

Til det formål opretter jeg en midlertidig hjælpefamily. En In-place Mass Family som bare er en spline eller flere hvis der er behov for dette.

Familien skabes fra et 3D View, hvor Visibility Graphics er sat til Wireframe, da dette er et terræn og der er behov for, at kunne se linjerne fra baggrundskortet i den underliggende CAD fil.

Der skal vælges et workplane, og i dette tilfælde har jeg sat Floorplan 01.

clip_image004
På Massing & Site vælges In-Place Mass, giv den navn og tegn derefter med Spline og Pick Lines en kurve langs den eksisterende kurve. clip_image006

Marker efterfølgende den oprettede Spline og vælg funktionen Divide i Ribbonpanelet. Man kan indtaste hvilket antal linjen skal opdeles i efterfølgende.

Man kan sagtens tegne flere Splines i samme In-Place Mass, f.eks. langs den modsatte vejside og på den måde have det hele samlet i én hjælpefamily.

clip_image008clip_image010

Til sidst afsluttes familien og der er nu punkter som man kan snappe til med sine elementer.

Når man forlader Family Mode kommer en blød advarsel som lukkes efterfølgende.clip_image014

clip_image012

Hvis man kikker ind i et snit ses punkterne i den nye In-Place Mass liggende langt under terrænoverfladen. Dette har imidlertid ikke betydning når træerne skal placeres på terrænet.

Stå i Situationsplanen og vælg Component og det ønskede træ og placer træerne ved at snappe til punktet i den nye Family.

clip_image016
clip_image018 clip_image019
   

Træerne har ingen sammenhæng med de punkter som man har placeret efter og efter endt brug kan man slette eller bare vælge Hide på hjælpefamilien.

Hvis der skal rettes i antallet af punkter på linjen kan det nemt gøres, men vær opmærksom på at træernes antal IKKE følger med – det skal rettes manuelt.

Dette er en metode som er meget manuel. En funktion som Array langs en kurve kan også oprettes med det der kaldes en Adaptive Family. Her vil være en dynamisk sammenhæng imellem afstanden imellem punkter og elementet som følger kurven. Dette vises i et senere indlæg.

torsdag den 13. november 2014

Grafisk tilpasning af objekter – Et Hieraki af muligheder

image

Revit har en bred pallette af tilpasningsmuligheder når det gælder grafisk tilpasning af objekterne. Populært kaldes disse tilpasninger “Overrides”. Nogle af mulighederne har tidligere været omtalt her på bloggen. >Skab dybde i facaderne<

Når disse overrides anvendes skal man være opmærksom på deres indbyrdes prioritet, hvor eksempelvis den svageste er Override by Category og den stærkeste er Linework override. Her en liste over de forskellige overrides prioritet, den dækker muligvis ikke alt men indeholder de mest almindelige.

1. Line Work Tool
2. Override Graphics in View > By Element > Halftone
3. Graphic Display Options – Silhouette Edges
4. Override Graphics in View > By Element
5. View Filters
6. View Depth – “Beyond” Line Style
7. Phasing Graphic Overrides
8. Visibility / Graphic Overrides > Override Host Layers > Cut Line Styles
9. Visibility / Graphic Overrides > Projection \ Cut Lines
10. Project Object Styles

Billederne viser tilpasningen fra prioritet 10 og opefter til prioritet 1.

10. Objekt kategorien styrer udseendet generelt, 9. Override by Category ændre alle objekter i den kategori der tilpasses. Ændres ved hjælp af Visibility Graphics Override – genvej VV eller VG.

image

8. Override Host layers findes også i Visibility Graphics Override nederst til højre. 7. Overrides med Phases kræver et Phase filter der laver override, indstillingerne laves i Manage>Phasing>Phases – Phase filters og Graphic Overrides

image

6. Når View Depth, med View Range, sættes til Level Below eller Unlimited, så benyttes linjetypen <Beyond>. Beyond kan tilpasses i Manage>Settings>Additional Settings>Line Styles. 5. Tilknytning af view Filter sker i Visibility Graphics Override>Filters.

image

4. Override by Element kan skabes med højreklik eller Modify>View>Override Graphics in View>Override by Element.
3. Silhouettes ændres med Graphic Display Options genvej GD, i eksemplet er der oprettet en Line Style til formålet.

image

2. Halftone er en mulighed i Override by Element som kan skabes med højreklik eller Modify>View>Override Graphics in View>Override by Element. 1. Linework tool er sidste udvej og den stærkeste, men også den sidste udvej da den kræver behandling af hver enkel linje, den kan ikke ændre Fill Patterns, grids, Levels, annotations og evt. flere.

image

Sidst skal lige nævnes Discipline, den ligger et sted midt imellem da den har indbygget tænd/sluk og Halftone på flere categories. i Structural slukkes alt der ikke er bærende (Structural). Mechanical, Electrical og Plumming gør alt hvad der ikke vedrører de enkelte discipliner transparent og nedtonet.