torsdag den 10. december 2009

Hjørnevinduer

Jeg er, af en af vores kunder, blevet stillet et spørgsmål vedrørende hjørnevinduer. Spørgsmålet var meget specifikt ang. WallClosure funktionen, da man kun kan lave to ReferencePlane med værdien WallClosure, hvordan får man så udmuringen til at virke på to vægge i et hjørne.

Lidt forklaring: Personligt bruger jeg altid to WallClosure ReferencePlanes, da jeg så har mulighed for at lade elementer på begge sidder af Coren lave en Wrap. I vinduets Type Parameters stilles parameteren Wall Closure til Both. Se eksemplet:imageimage

 

 

 

I selve familien skal det gøres således:

image 

ReferencePlan markeres, vælg Instance Properties og sæt flueben ved Wall Closure.

image

Nu til hjørnevinduet. For det første skal hjørnevinduet kunne “Skære hul i to vægge, dette tillader Window Templaten umiddelbart ikke. Med mindre at man bruger en Void til at danne hullet i væggen i stedet for en Opening, som allerede er i templaten. Altså løsningen på første udfordring er at slette den Opening der er i Windowfamilien når den startes. Derefter skabes en Void som er stor nok til at skære hul i begge vægge som danner hushjørnet.

For det andet vil vi gerne have at væggen selv kan finde ud af at lave Wrap på begge vægge. Og her har vi den store udfordring. Væggen som ikke “holder” på vinduet Wrapper ikke korrekt Se eksemplet:

image

Mit første indskud var at nøjes med en WallClosure Reference på HostWall og så lave en WallClosure Reference vinkelret på HostWall. Dette resulterer dog ikke i noget brugbart. Hvis man har et ønske om at hjørne vinduet kun må bestå af ét objekt, så er der to muligheder for at skabe den rigtige visning.

image1.Brug værktøjet Cut Profile, til at tilrette de enkelte komponenter i væggen, den lille blå pil angiver hvor skraveringen skal forblive. Herunder ses redigeringen af det første komponent og et billede af det færdige resultat.

 image image

image

Derefter redigeres de to sidste komponenter.

Bemærk dog at denne redigering KUN forekommer i det billede hvor den laves.

 

 

 

 

 

2. Alternativet er at undlade Wall Closure Reference Planes i Vinduesfamilien, og skabe udmuringen enten ved hjælp af et detailsymbol i familien eller en Filled Region. Ulempen her er, at man skal tilpasse skraveringen efter hvilken vægtype man placerer vinduet i og at Filpatterne SKAL være instillet til Orient To View. (Der vist til et helt indlæg mere om denne metode)

Hvis man ikke ser noget problem i at skabe et hjørnevindue af 2 families, vil denne løsning være at fortrække. I stedet for at nøjes med én Windowfamily som går rundt om hjørnet så laver jeg to, så er alle udfordringer med WallClosure ud af billedet. Se eksemplet nedenfor:

imageSålbænken smigskæres i hjørnet og stolpen fjernes på det ene vindue. Husk at sætte Controles på de to Families. Dermed kan vinduerne tilpasses.

Tak til Sara Karlsson Christensen fra Fjorden Arkitekter for det konstruktive spørgsmål.

onsdag den 28. oktober 2009

Family redigering - Nested Families, Shared Nested Families

image

Endnu et tip fra Revit Erfa mødet, vedrørende Nested Families og Shared Nested Families. I det eksempel jeg vil vise her, vil jeg forklare hvordan, der på en enkel måde kan tilknyttes en sålbænk til en eksisterende Window Family. Selve familien som udgør sålbænken, laves ved hjælp af templaten “Metric Generic Model wall based.rft”. Templaten indeholder en væg der bruges som Host.

 

 

imageI denne væg er der modeleret en Solid som udgør Sålbænken, derudover er der modeleret en Void som “snupper” det overskydende materiale i væggen.

 

Denne family loades ind i den Window Family hvor den skal bruges. Lås placeringen til center left/Right og bunden af vinduet.

 

image image

Associér Parameteren Opening Width fra Sålbænken med Rough Width i Window familien.

image

Opret ligeledes en ny Parameter til at styrre materialet og associér med sålbænken.

imageNår Window Familien nu Loades ind i et projekt, vil sålbænken følge med. Læg mærke til at der ikke er fjernet materiale i væggen, der hvor sålbænken skråner ned fra vinduet.

Dette kan afhjælpes ved at gøre Sålbænken “Shared”. Ikke alene bliver visning rettet, men der bliver nu også mulighed for at få sålbænken med på skema, og der kan ligeledes tilknyttes Tag/Indeks til Sålbænkselementerne.

 

imageSådan gøres sålbænken “Shared”:

Åben Sålbænk Familien og vælg Category and Parameters.

image

Sæt flueben i Shared og Load derefter familien ind i Window Familien og derefter ind i projektet.

 

Resultatet skulle nu være mere acceptabelt. Gør selv overvejelser om hvordan visningen i Plan bør indstilles.

image

Du kan downlade en Sålbænk Family HER. Familen er gjort Shared.

mandag den 12. oktober 2009

Revit MEP

Jeg er blevet gjort opmærksom på en udfordring i Revit MEP.

Det drejer sig om Fittings og i dette tilfælde et overgangsstykke mellem to forskellige rørdimensioner. Til at starte med var jeg overbevist om at problematikken bestod i den tilhørende Lookup Table fordi overgangsstykket kun virkede efter hensigten i nogle tilfælde, derfor har det også taget noget tid at finde frem til løsningen. Derfor vil jeg nu give den videre til jer.

Pipe_Size_06Den nederste illustration viser hvordan overgangsstykket så ud og den øverste hvordan den burde se ud.

Problemet bestod i at de tilhørende rørdimensioner, som ikke virkede, indeholdt kommatal men dette er som udgagnspunkt ikke synligt i dropdownlisten over rørdimensioner.Pipe_Size


Dimensionen 76 er i stedet 76,1 og 89 er 88,9 derfor virker disse ikke. For at løse dette skal indstillingen ændres i Project Units, som findes i Ribbon Tab – Manage, under Project Settings.

 
Vælg Piping i Discipline tryk på Pipe Size.

clip_image002

Under Rounding vælges “1 decimal place”. Tryk OK til alle dialogbokse.

clip_image002[6]

Pipe_Size_03

 

 

 

 

 

 

Dermed ser dropdownlisten ud som ovenstående.

Ved at sætte flueben i “Suppress trailing 0’s” kan nulcifre automatisk fjernes.

Pipe_Size_04

Pipe_Size_05

 

 

 

 

 

 

 
På den måde virker Fittings også hvis de indeholder decimaltal.

torsdag den 1. oktober 2009

Update 2 klar til Revit produkterne

Nye Updates til Revit 2010 produkterne klar, til både 32-bit og 64-bit og de kan hentes via nedenstående links.

Revit Architecture 2010 Update 2

Revit MEP 2010 Update 2

Revit Structure 2010 Update 2 (Bemærk overskriften siger Update 1, men filen der ligger til Download er Update 2)

Se forbedringerne i dokumentet "Update Enhancement List", som findes på ovenstående links og husk at læse "Service Pack Readme" før Update 2 installeres.

God fornøjelse.

onsdag den 30. september 2009

Visninger - Scope Box

Beskærring af billeder/Views i Revit er tilsyneladende en mere eller mindre flydende opgave. Med objektet Scope Box kan man skabe en lidt nemmere og ensartet beskæring af sine billeder. Scope Box kan envidere bruges til at gruppere modullinjer/Grids. Dette betyder at modullinjerne, som er tilknyttet en Scope Box, kan isoleres når et billede/View beskæres efter denne Scope Box.image I eksemplet her vil jeg forklare hvordan Scope Boxen kan hjælpe med at skabe nogle facadebilleder som har en ens beskæring.

Scope boxen skabes i en Floor Plan.  Ideen er at indramme hele modellen og derefter se på Scope Boxen i et 3D billede.

image

Når 3D billedet er aktivt benyttes ViewCuben til at orientere 3D modellen til parallel opstaltimagesvisning. Brug fladerne på ViewCuben, (Front, Back, Left og Right) til denne form for visning. Indstil top og bund på Scope Boxen i disse visninger således at bygningen ligger inden for Scope Boxen.

image Når Scope Boxen er tilrettet tilknyttes den til hvert facadebillede ved at markere dem i Project Browseren og højreklikke derefter vælges Properties.image

Indsæt derefter facaderne på en tegning og bemærk den enkelte sporring/tracking til eksisterende billeder netop fordi Scope Boxen har gjort at de er beskåret ens.

Håber i kan bruge dette. Bemærk også at Scope Boxen gør at planer kan tilknyttes ens beskærring. Med hensyn til ens placering på forskellige tegninger/Sheets, så vil jeg vende tilbage til dette på et senere tidspunkt.

 

image

tirsdag den 29. september 2009

Trapper - Skæve trin,Tilpasning af vanger

I forbindelse med de afholdte Revit Erfa møde d. 22. september 2009, blev der vist Tips & Tricks til Revit platformen. Jeg vil her på bloggen give et resume af de viste emner og som lovet starter jeg med emnet trapper.

Den første del af dette emne handler om trapper med skæve trin. Trapper med skæve trin kan være en smule besværligt at få ordentligt på plads i Revits trappeværktøj. En af årsagerne hertil er at kombinationen af lige løb og buede løb kan være svære at koble sammen i skitsen. Derfor er det en god ide at bruge den hjælpefile som kan downloades her. Stairturn Family. Familien består af linjer som gentages i en Radial Array, og indeholder parametre til at indstille antal skæve trin samt trinbredde. Grunden til at denne family er nødvendig er at der ikke kan laves Array i trappe skitsen, derfor indsættes denne fil inden trappeværktøjet aktiveres, ligeledes bør der laves hjælpelinjer i form af Ref Planes til at skabe trappen.

image

Klik på billedet for at hente familien.
Ligeledes blev der på Revit Erfamødet vist at vangerne på skitsen ikke nødvendigvis skal afsluttes rent om hjørnet ved det sidste trin.

image

Se den medfølgende Video herunder. Min første iøvrigt så det er en lille test på om videostørelsen er passende.

For fuld skærms-visning følg dette link: Skæve trin og vangeafslutning 

torsdag den 10. september 2009

Revit Erfa

På opfordring fra Revit brugere, har NTI CADcenter A/S, taget initiativ til endnu et Revit Erfa møde.

Ligesom sidst vil mødet finde sted i Odense tirsdag den 22. september 2009. Alle brugere af Revit platformen er meget velkomne til at deltage i Erfa gruppen. Arrangementet er gratis men tilmelding er påkrævet. Tilmeldingen kan ske via nedenstående link hvor agendaen også kan læses.

Revit Erfa - Tilmelding

Der er stor opbakning til Revit Erfa gruppen og vi håber at flere ønsker at tage del i denne succes.

onsdag den 9. september 2009

Skab dybde i facaderne

I Revits visningsindstillinger, er der en lang række muligheder som kan hjælpe med, at få udskrevet nogle meget flotte facader. Den første ting der kan gøre facaden mere levende, er skygger. Skygger tændes i View Controle toolbaren i bunden af arbejdsbilledet. Herunder ses eksempler med og uden skyggen tændt.

VGO01 VGO02 VGO04

En anden mulighed er at indstille modellens silhuet/kontur med tykkere linjer. Dette aktiveres ligeledes via skyggeknappen i View Controle toolbaren, her vælges Graphic Diaplay Options..

 

VGO05 I afsnittet Edges kan der frit vælges hvilken linje type der ønskes anvendt på modellen Silhuet. I modellen vil alle kanter af modellen nu modtage den valgte linjetype og dermed skabe lidt mere dybde i tegningen. Herunder ses to eksempler med Silhuet og uden Silhuet.

 

 

VGO06 VGO07

Den sidste metode jeg vil fortælle lidt om er Grafisk overskrivning af visningsindstillingerne for enkelte objekter i det enkelte facadebillede. For at udføre denne opgave, er det nødvendigt at have skærmen delt op i to billeder. Det aktuelle facadebillede og et standard 3D billede som vist nedenfor. Brug viewcuben til at indsille 3D billedet 45°paralelt i forhold til facade retningen. Derefter indstilles billedet til TOP.

VGO08 VGO09 VGO10

 

Nu markeres de objekter der ligger tilbagetrukke i forhold til den foreste del af facaden. Mens objekterne er udvalgt aktiveres Facadebilledet. Bemærk at de bagvedliggende objekter er blå.

VGO11 VGO12

VGO13

Vælg Override By Element i Ribbon og vælg Halftone.

 

 

Nedenfor er de to eksempler vist med og uden Halftone.

VGO14 VGO15

Til sidst vises her et billede med alle de nævnte effekter, håber dette kan hjælpe til at skabe nogle flotte præsentationer.

VGO16

tirsdag den 7. juli 2009

Revit 2010 Update 1

Så er første Update til Revit 2010 produkterne klar, til både 32-bit og 64-bit og de kan hentes via nedenstående links.

Revit Architecture 2010 Update 1

Revit MEP 2010 Update 1

Revit Structure 2010 Update 1

Se forbedringerne i dokumentet "Update Enhancement List", som findes på ovenstående links og husk at læse "Service Pack Readme" før Update 1 installeres.

God fornøjelse.

tirsdag den 23. juni 2009

Linje med tekst

Til tider kan det være nødvendigt at have linjer, som har en tekst indsat med jævne mellemrum. Dette har været normalt i CAD programmerne som skabte disse linjetyper med Shape Font. I Revit derimod har vi ikke samme mulighed og det kan selvfølgelig diskuteres om det overhovedet er nodvendigt når vi taler om BIM. Alligevel syntes jeg det kunne være interessant om ikke det skulle være muligt at lave en sådan linjetype alligevel. Så her er den, inklusiv type katalog indeholdende BIPS linjetyper. Kom gerne med kommentarer om I kan bruge dette eller om I synes det er komplet overflødigt.
Detail_Item_Custom_Line_Text.rfa

Detail_Item_Custom_Line_Text.txt

torsdag den 18. juni 2009

Revit 2010 genveje

Lidt omkring genveje i Revit 2010. I 2009 versionerne kunne to-bogstavsgenvejene findes ud for de enkelte kommandoer i dropdown menuerne. Nu hvor Ribbon er integreret i Revit, findes disse i hjælpeteksten når musen står på en kommando.

Genvejene kan tilføjes i filen KeyboardShortcuts.txt. Hvordan dette gøres er beskrevet i filen.

Stien, hvor filen KeyboardShortcuts.txt er placeret for standard installationen, findes nedenfor. Husk at udskrifte MEP med Architecture eller Structure for de andre Revit produkter.

C:\Program Files\Autodesk Revit MEP 2010\Program

Pga. Ribbon er det ikke muligt at benytte KeyboardShortcuts.txt fra 2009 uden en del modifikationer hvis den tidligere har været tilpasset og derfor ønskes overført. Husk altid at gemme originalen så hvis det går galt så er det muligt at gå tilbage.

Jeg har tilrettet KeyboardShortcuts.txt så der nu er en genvej til Close Hidden Windows. Når den er tilføjet kan genvejen selvfølgelig ses i det musen står på kommandoen. Ændringer i KeyboardShortcuts.txt slår først igennem efter at Revit åbnes igen da filen indlæses under opstarten.

I 2010 er der også kommet Quick Access Toolbar, som findes øverst i venstre hjørne og denne giver adgang til de mest brugte standard funktioner.

Det er muligt at tilføje kommandoer til Quick Access Toolbar ved at højreklikke på en kommando.


Selve Quick Access Toolbar kan også tilpasses en smule. I højreklikket kan der tilføjes en Separator så funktionerne kan opdeles. Det er også muligt at flytte Quick Access Toolbar ned under Ribbon.

En ny genvejsfunktion er at trykke på Alt og dermed fremkommer tal eller bogstaver på alle funktioner, også dem, som er tilføjet på Quick Access Toolbar.

Efter at tallet eller bogstavet er tastet så fremkommer nye genveje til de følgende kommandoer.

Så en ny genvej til Close Hidden Windows er: Alt+V+H.

Jeg håber at dette kan hjælpe i hverdagen.