onsdag den 30. september 2009

Visninger - Scope Box

Beskærring af billeder/Views i Revit er tilsyneladende en mere eller mindre flydende opgave. Med objektet Scope Box kan man skabe en lidt nemmere og ensartet beskæring af sine billeder. Scope Box kan envidere bruges til at gruppere modullinjer/Grids. Dette betyder at modullinjerne, som er tilknyttet en Scope Box, kan isoleres når et billede/View beskæres efter denne Scope Box.image I eksemplet her vil jeg forklare hvordan Scope Boxen kan hjælpe med at skabe nogle facadebilleder som har en ens beskæring.

Scope boxen skabes i en Floor Plan.  Ideen er at indramme hele modellen og derefter se på Scope Boxen i et 3D billede.

image

Når 3D billedet er aktivt benyttes ViewCuben til at orientere 3D modellen til parallel opstaltimagesvisning. Brug fladerne på ViewCuben, (Front, Back, Left og Right) til denne form for visning. Indstil top og bund på Scope Boxen i disse visninger således at bygningen ligger inden for Scope Boxen.

image Når Scope Boxen er tilrettet tilknyttes den til hvert facadebillede ved at markere dem i Project Browseren og højreklikke derefter vælges Properties.image

Indsæt derefter facaderne på en tegning og bemærk den enkelte sporring/tracking til eksisterende billeder netop fordi Scope Boxen har gjort at de er beskåret ens.

Håber i kan bruge dette. Bemærk også at Scope Boxen gør at planer kan tilknyttes ens beskærring. Med hensyn til ens placering på forskellige tegninger/Sheets, så vil jeg vende tilbage til dette på et senere tidspunkt.

 

image

tirsdag den 29. september 2009

Trapper - Skæve trin,Tilpasning af vanger

I forbindelse med de afholdte Revit Erfa møde d. 22. september 2009, blev der vist Tips & Tricks til Revit platformen. Jeg vil her på bloggen give et resume af de viste emner og som lovet starter jeg med emnet trapper.

Den første del af dette emne handler om trapper med skæve trin. Trapper med skæve trin kan være en smule besværligt at få ordentligt på plads i Revits trappeværktøj. En af årsagerne hertil er at kombinationen af lige løb og buede løb kan være svære at koble sammen i skitsen. Derfor er det en god ide at bruge den hjælpefile som kan downloades her. Stairturn Family. Familien består af linjer som gentages i en Radial Array, og indeholder parametre til at indstille antal skæve trin samt trinbredde. Grunden til at denne family er nødvendig er at der ikke kan laves Array i trappe skitsen, derfor indsættes denne fil inden trappeværktøjet aktiveres, ligeledes bør der laves hjælpelinjer i form af Ref Planes til at skabe trappen.

image

Klik på billedet for at hente familien.
Ligeledes blev der på Revit Erfamødet vist at vangerne på skitsen ikke nødvendigvis skal afsluttes rent om hjørnet ved det sidste trin.

image

Se den medfølgende Video herunder. Min første iøvrigt så det er en lille test på om videostørelsen er passende.

For fuld skærms-visning følg dette link: Skæve trin og vangeafslutning 

torsdag den 10. september 2009

Revit Erfa

På opfordring fra Revit brugere, har NTI CADcenter A/S, taget initiativ til endnu et Revit Erfa møde.

Ligesom sidst vil mødet finde sted i Odense tirsdag den 22. september 2009. Alle brugere af Revit platformen er meget velkomne til at deltage i Erfa gruppen. Arrangementet er gratis men tilmelding er påkrævet. Tilmeldingen kan ske via nedenstående link hvor agendaen også kan læses.

Revit Erfa - Tilmelding

Der er stor opbakning til Revit Erfa gruppen og vi håber at flere ønsker at tage del i denne succes.

onsdag den 9. september 2009

Skab dybde i facaderne

I Revits visningsindstillinger, er der en lang række muligheder som kan hjælpe med, at få udskrevet nogle meget flotte facader. Den første ting der kan gøre facaden mere levende, er skygger. Skygger tændes i View Controle toolbaren i bunden af arbejdsbilledet. Herunder ses eksempler med og uden skyggen tændt.

VGO01 VGO02 VGO04

En anden mulighed er at indstille modellens silhuet/kontur med tykkere linjer. Dette aktiveres ligeledes via skyggeknappen i View Controle toolbaren, her vælges Graphic Diaplay Options..

 

VGO05 I afsnittet Edges kan der frit vælges hvilken linje type der ønskes anvendt på modellen Silhuet. I modellen vil alle kanter af modellen nu modtage den valgte linjetype og dermed skabe lidt mere dybde i tegningen. Herunder ses to eksempler med Silhuet og uden Silhuet.

 

 

VGO06 VGO07

Den sidste metode jeg vil fortælle lidt om er Grafisk overskrivning af visningsindstillingerne for enkelte objekter i det enkelte facadebillede. For at udføre denne opgave, er det nødvendigt at have skærmen delt op i to billeder. Det aktuelle facadebillede og et standard 3D billede som vist nedenfor. Brug viewcuben til at indsille 3D billedet 45°paralelt i forhold til facade retningen. Derefter indstilles billedet til TOP.

VGO08 VGO09 VGO10

 

Nu markeres de objekter der ligger tilbagetrukke i forhold til den foreste del af facaden. Mens objekterne er udvalgt aktiveres Facadebilledet. Bemærk at de bagvedliggende objekter er blå.

VGO11 VGO12

VGO13

Vælg Override By Element i Ribbon og vælg Halftone.

 

 

Nedenfor er de to eksempler vist med og uden Halftone.

VGO14 VGO15

Til sidst vises her et billede med alle de nævnte effekter, håber dette kan hjælpe til at skabe nogle flotte præsentationer.

VGO16