tirsdag den 11. november 2008

Split Segment

Når der dannes snit i et projektmateriale, kan der være tilfælde, hvor man gerne vil lave snittet forskudt. I Revit findes der et værktøj der hedder Split Segment, som ligger i optionbaren når snitlinjen markeres.

1-Placer et snit i planview.
2-Udpeg snitlinjen og vælg Split Section i Option Baren.

3-Klik med musen omtrent der hvor snittet skal forskydes, og træk i den ønskede retning.
4-Efterfølgende kan snittet justeres ved hjælp af pilene på snitlinjen.

Når denne metode anvendes, kunne man meget nemt fristes til at udnytte den til at forskyde snittet i selve snittet igen. Eksempelvis kunne det forskydes ved etageadskillelsen. Dette er dog kun muligt hvis det ikke er splittet i Planview i forvejen.
Bemærk også Gaps in Element knappen som kan trække og dele selve snitlinjen grafisk.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar