torsdag den 27. november 2008

Identificering af en bjælkes retning – Start og End

Når man sidder og projekterer i eksempelvis Revit Structure og har med bjælker at gøre, kan det være en stridsom proces at gennemskue i hvilken retning disse er tegnet – altså hvad der er bjælkens Startpunkt og hvad der er bjælkens Endepunkt – specielt hvis man sidder og skal forlænge bjælker henover nogle søjler, således at samlingerne kommer til at se ”rigtige” ud.På nuværende tidspunkt er det kun muligt at få bjælkens retning vist ved at åbne for Element Properties, og her vælge ”Moment Connection Start (eller End)” i bjælkens Instance Parametre, for på den måde at få tilknyttet et symbol i den valgte bjælkeende.
Dette kan godt være en lidt ineffektiv og besværlig måde at arbejde på.

En lidt mere elegant løsning på dette problem kan være som følger:

Udvælg bjælken og vælg herefter ”Edit Family”.

Tilknyt i Family’en en Control – "Horizontal symbol (single arrow)" på Ref. Plane, for på den måde at visualisere bjælkens retning – i dette tilfælde angiver pilens retning hvorfra bjælken starter og hvortil den spænder (fremgår i Family’en af ”Start Extension Calculation-parameteren”)

Herefter vælges ”Load Into Project”, for på den måde at overskrive den eksisterende Family, og når bjælken herefter vælges, fremkommer den ønskede retningspil.Bemærkning vedr. “Beam Systems”
I det viste eksempel er de indvendige bjælker oprettet i et “Beam System”, og hvis jeg klikker på en af bjælkerne i dette, vises den ønskede pil ikke...?Den kommer først frem, når bjælken ikke mere er ”Pinned” – så ”Unpin” bjælken, og retningen vises - hvorefter bjælken kan "Pinnes" igen!NOTE:
Rent teknisk bruges denne “Control” som en funktion til at rotere og spejle geometri i en Family, men på grund af nogle begrænsninger i Revit’s ”Structural Framing Family’s (*.rfa)” vedr. spejling og rotation af bjælker, så er det muligt at placere den nævnte kontrol, men den kan i realiteten ikke hverken spejle eller rotere den pågældende bjælke.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar