tirsdag den 24. juli 2012

Polar Array 360°

Array med Revit er et sjovt værktøj, det kan bruges til at at danne en række af kopier, af et eller flere objekter. Udover at skabe objekterne kan Array konfigureres så man kan komme tilbage og ændre i indstillingerne. Dermed kan den bruges effektivt i families, da der kan tilføjes parametre som bestemmer placering og antal.

Linært Array er forholdsvist enkelt, det lærer du nemt ved at forsøge dig frem, det sværeste er at lave arry polært 360°, men følg med her så lærer du også nemt det.

I dette eksempel skal der laves et antal “Blade” i et ventilationsagregat.

imageStart med at oprette bladet i en Generic Model, bemærk fluebenet i Workplane Based. Dette er vigtigt for at kunne placere bladet frit i den fil hvor den skal bruges. Bladet er oprette med parametre for størrelsen, højde og vinkel.

Denne fil indsættes i den endelige family med Load Family.

Åben den endelige family hvor bladet skal placeres. I dette tilfælde skal bladet indsættes i en opstalt, åben det view der passer bedst til indsættelsen og vælg Componet på Create Ribbon.

 

 

imageIndsæt bladet centreret hvor det første blad ønskes monteret. Assosier bladet længde med Agregatets radius. (Disse parametre er oprettet på forhånd)

image

 

 

 

image

 

Marker Bladet og klik på Array i Modify Ribbon. I Options Baren vælges Polar og Last, klik på Place for at placere Center for Polar Array. Sæt flueben i Group And Assosiate for at bruge Arrayen parametrisk.

image

imageAngiv start og slut vinkel, slutvinklen udpeges mindre end 180°, senere ændres den til 360°. Kik Modify eller Esc. Når Arrayen er skabt klikkes der på et af elementerne og derefter på Array defineringen. Angiv her vinklen til 360°.

imageHerefter vil Arryen blive 360° og antallet kan Parmetriseres med en label i Optionsbaren.

image

Det endelige resultat ses her.

image

Ingen kommentarer:

Send en kommentar